ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังภัยพิบัติน้ำท่วม

กระต่ายใต้เงาจันทร์


เนื่องด้วยนักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสตรศาสตร์มหาบัณฑิต รุ่นที่7และ8 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภัฎเชียงราย ได้เรียนวิชาสัมมนาวิชาการจากรองศาสตราจารย์ ประกายศรี ศรีรุ่งเรื่อง คณบดีสำนักบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยภัฎเชียงราย เห็นว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่ส่งผลกระทบทุกภาคส่วนในเรื่องของเศรษฐกิจจึงได้จัดงานสัมมนาวิชาการขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจไทย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่วิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการอีกทางหนึ่งจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจร่วมงาน
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังภัยพิบัติน้ำท่วม
โดย พณฯ สุชาติ  ธาดาธำรงเวช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เวลา  10.00 น- 12.00 น 
ณ.ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
( ผู้เข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
                    กำหนดการ
เวลา 09.00 น.-9.30 น.          ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา 9.30 น.-10.00 น.          พิธีเปิดการสัมมนาโดย 
                         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานพ          ภาษิตวิไลธรรม
 เวลา 10.00 น-11.30น.      ปาฐกถาพิเศษ เรื่องทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังภัยพิบัติน้ำท่วม 
                        โดย พณฯ สุชาติ  ธาดาธำรงเวช 
                       อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เวลา 11.30น-12.00น.       .ตอบข้อซักถาม
                        กล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกโดย
รองศาสตราจารย์ ประกายศรี ศรีรุ่งเรื่อง คณบดีสำนักบริหารรัฐกิจมหาวิทยาลัยภัฎเชียงราย
                        ปิดการสัมมนา
 หมายเหตุ        ( ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)
				
comments powered by Disqus
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  7 พฤศจิกายน 2554 19:25 น. - comment id 127289

  เศรษฐกิจไทยต้องกระทบกระเทือนแน่นอน
  ประเทศไทยจะต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูประเทศจากความเสียหายจากอุทกภัยครั้งใหญ่หลวงที่สุดที่เมืองไทยเคยพบมา
  เขาประมาณกันว่าต้องใช้เงินในการฟื้นฟูเยียวยาถึงล้านล้านบาท 
   ปัญหารเร่งด่วนที่รอไม่ได้ต้องรีบทำการใช้งบประมาณฟื้นฟูเบี้องต้น จำเป็ฯต้องแปรญัติ
  แปลงงบประมาณซื้ออาวุธของกองทัพบก เอามาใช้เป็นการเร่งด่วย
    เรื่องซื้ออาวุธของกองทัพบกรอไว้ก่อนได้เพราะความจำเป็นด้านเยียวยาฟื้นฟูสำคัญกว่า กองทัพบกคงไม่ได้ไปรบกับใคร เพรนาะตั้งแต่จำความได้ก็ไม่เคยเห็นไปผรบกับใครนอกจากออกมายิงประชาชนหลายครั้งหลายครา งบประมาณปีนี้ปีหน้าจึงควรรอไว้ก่อน จะช่วยเศรษกิจไทยให้ดีขึ้นบ้างไม่มากก็น้อย
 • กิ่งโศก

  8 พฤศจิกายน 2554 08:44 น. - comment id 127297

  อืม..น่าไปฟังนะ คุณครูกระต่าย เพราะหลังน้ำลดตอคงผุด เอ๊ย คงอ่วมอรทัย มากกว่าตอนกำลังท่วม เราคงต้องเผชิญยุคที่เรียกว่า ข้าวยากหมากแพง อาจจะแพงมากกว่าสมัยไหน
  ถือว่านี่คือกรรมของประเทศครับ ก็อยู่ที่ผู้นำเราละครับ ว่านำพา ประเทศ ให้พ้น ในสภาพที่ผู้คนร้องความช่วยเหลือ 
  หากได้ผู้นำดี มองเห็นทุกข์ของชาวประชาอย่างแท้จริง คงจะพึ่งได้ แต่หากขาดการเอาใจใส่ เรา คงได้แต่พูด กรรม ชนิดไม่ต้องแบ
 • ร้อยฝัน

  11 พฤศจิกายน 2554 09:56 น. - comment id 127401

  เออว่ะ ฝากแกฟังแทนฉันแล้วกันเพื่อน
  สบายดีนะ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>