คนที่โลกต้องการ

อ.วรศิลป์

" คนที่โลกต้องการ "

1. คนที่ทำ มากกว่า พูด 2. คนที่ทำดี ทำจริง 3. คนที่ให้มากกว่ารับ 4. คนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตนเอง 5. คนที่จริงใจ 6. คนที่เมตตา กรุณา 7. คนที่เสียสละและอุทิศตน 8. คนที่ใช้ความรู้ความสามารถเพื่อส่วนรวม 9. คนที่เป็นแบบอย่างที่ดี 10. คนที่เป็นครูด้วยชีวิตจริง 11. คนที่ยอมขาดทุนเพื่อให้คนอื่นได้กำไร 12. คนที่เต็มใจสละสิ่งอันพึงมีพึงได้ของตนเพื่อผู้อื่น 13. และคนดี ๆ ในแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย ....................................... วันนี้ คนไทยได้ประจักษ์แจ้ง ถึงนิยามของ " คนที่โลกต้องการ " ว่าเป็นเยี่ยงใด และมีคนไทยมากมายที่ตั้งใจดี เพื่อจะเป็นคน ๆ นั้นอีกคน " คนที่โลกต้องการ "

(ผู้น้อยขอคารวะ)

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>