ฉากสุดท้ายของชีวิต

อ.วรศิลป์ฉากแรกของชีวิต....เราไม่ได้กำหนด

ฉากสุดท้ายของชีวิตต่างหาก..... ที่เรากำหนดได้

…………………

คนดีกับคนเก่ง  เป็นคนละเรื่อง

ไม่เก่งก็ดีได้

คนดีกับคนรวย เป็นคนละเรื่อง

ไม่รวยก็ดีได้

คนดีกับเพศหญิงเพศชาย เป็นคนละเรื่อง

เพศใดก็ดีได้

คนดีกับคนจน เป็นคนละเรื่อง

ไม่ต้องยากจนก็เป็นคนดีได้

.....................

คนดีกับวงศ์ตระกูล เป็นคนละเรื่อง

คนดีกับรูปร่างหน้าตา เป็นคนละเรื่อง

คนดีกับวุฒิทางการศึกษา เป็นคนละเรื่อง

คนดีกับความเชื่อศรัทธาทางศาสนา เป็นคนละเรื่อง

........................

หมาป่าอยากเป็นแกะ จึงเอาขนแกะมาคลุมกาย

อีกาอยากเป็นนกยูง จึงเอาขนนกยูงมาแซมกาย

แต่อนิจจา เพียงเปลือกนอกที่เปลี่ยน ไม่ใช่เนื้อในที่เปลี่ยน

ความดีและคนดีก็เช่นกัน  คือ  ต้องดีจากข้างใน

....................................

ตั้งใจดี ก่อนลงมือทำความดีอุทิศถวาย

แล้วจึงเริ่มลงมือทำความดีอย่างมีเป้าหมาย

คุณค่าของความดีไม่ได้วัดที่ขนาด จำนวน หรือ ปริมาณ

ใยต้องกังวลว่าคนอื่นจะมอง จะคิดอย่างไร

ความดีที่ตั้งใจอุทิศถวาย ที่สุดก็นำสิ่งดีมาสู่ตัวเราด้วยเช่นกัน

ความดีที่ทำเพื่อเอาหน้า  จะถือเป็นความดีได้อย่างไร

........................

ฉากแรกของชีวิต.....เราไม่ได้กำหนด

ฉากสุดท้ายของชีวิตต่างหาก.....ที่เรากำหนดได้

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>