ความแตกต่าง

อ.วรศิลป์

ความแตกต่าง
คือสะพานหรือกำแพง
คือเส้นแบ่งหรือสายใย
ขึ้นอยู่กับเลือกแบบไหน
สายใยใจหรือกำแพง

ความแตกต่างเป็นได้ทั้งสะพานและกำแพง
ความแตกต่างเป็นได้ทั้งมิตรภาพและโลกส่วนตัว
ความแตกต่างเป็นได้ทั้งการแบ่งปันและการหวงแหน
ความแตกต่างเป็นได้ทั้งการให้เกียรติและการดูแคลน
ความแตกต่างอาจเป็นเหตุแห่งสุขสำหรับบางคน
ความแตกต่างอาจะป็นเหตุแห่งทุกข์สำหรับบางคน

				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน