เรื่องสั้น นิยาย - อิงเรื่องจริง-สารคดี

โลกของเธอ โลกของฉัน

แนทตี้..


โลกของเธอ...เขาว่ามันกลม 
โลกของฉัน....มันก็กลม....ไม่ต่างกัน 
โลกของเธอ...หมุนรอบตัวเอง...อยู่ทุกวัน 
โลกของฉัน....ก็ทำอย่างนั้น...อยู่ทุกคืน 

โลกของเธอ....มีสองเวลา...ในหนึ่งวัน 
โลกของฉัน....ก็แบบเดียวกัน...ไม่เป็นอื่น 
โลกของเธอ...คือหนึ่งกลางวัน...กับหนึ่งกลางคืน 
โลกของฉัน....ก็ยืนพื้น...ด้วยวันและคืนเช่นกัน 

โลกของเธอ....ห่างดวงอาทิตย์...อีกตั้งไกล 
โลกของฉัน...หากอยากจะไป...ก็คงแค่ฝัน 
โลกของเธอ...ยังมองเห็นความเป็นไป...ของดวงจันทร์ 
โลกของฉัน...ก็เคยได้ยินเรื่องเล่าจากที่นั่น...เป็นบางที 

โลกของเธอ....มีเรื่องให้ทำมากมาย 
โลกของฉัน....ก็คล้าย ๆ จะต้องทำในแบบนี้ 
				
 1170    2    0    
>