27 ธันวาคม 2551 13:48 น.

แค่วันวน ความหม่นหมอง

เอื้องคำ

     แสงสุรีย์สีทองผ่องโอภาส
ซัดส่องสาดผงาดไปใส่ผืนหล้า
เรืองเรืองแสงแรงสดใสไม่โรยรา
ทั่วโลกาเพลาวนระคนกรรม
     หวังวาดใดในความช้ำซ้ำความซ้อน
ยามขวัญอ่อนซ่อนฤดีที่ถลำ
ในดวงจิตวิปริตหมองครองระกำ
ก้าวย่างย่ำล้ำเลยล่วงในดวงมาลย์
     ปลอบประโลมโหมเห่อเหิมเติมไฟร้อน
เจ็บร้าวรอนร่อนเร่ใจไฟเพลิงผลาญ
บังบดบิดปิดอย่างไรในวิญญาณ
ทรมานนานยังอยู่มิรู้ลืม
     ชื่นชมชิดอาทิตย์สาดต่อวาดฝัน
ช่อชูชันพลันกำซาบยิ่งปลาบปลื้ม
อาทิตย์ลับดับแสงสีที่หยิบยืม
ดังดูดดื่มเพื่อลืมมันแค่วันวน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้องคำ
Lovings  เอื้องคำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้องคำ
Lovings  เอื้องคำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้องคำ
Lovings  เอื้องคำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเอื้องคำ
>