28 กรกฎาคม 2551 17:34 น.

วีรชนใด

เอื้องคำ

  
   ไทย รวมไทยเลือดเนื้อ   ชาติเชื้อไทย
สมัคคี ร่วมกายใจ          เก่งกล้า
ไทย เกิดถิ่นไทยใด         ไทยย่อม เป็นไทย
สงบ ร่มเย็นในหล้า         ไป่สู้ แดนไทย
   ไทย กับไทยฆ่าล้าง       คนไทย
รบ บ่ขลาดสุดใจ            ดับดิ้น
ไทย หาญเยี่ยงวีรชนใด      ควรเลื่อง ลือนาม
มลาย ชื่อเสียงเกีรติสิ้น       ซ่อนเร้น ลงดิน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้องคำ
Lovings  เอื้องคำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้องคำ
Lovings  เอื้องคำ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอื้องคำ
Lovings  เอื้องคำ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเอื้องคำ
>