15 พฤษภาคม 2563 16:02 น.

เหนือฟ้ายังมีฟ้า

ไม้เก็ด

     นิ้วทั้งห้าสามัคคีกันดียิ่ง
จะทำสิ่งใดสมอารมณ์หวัง
ลาก จับ ถือ ยื้อยุค ฉุดประดัง
มากพลังแข็งแกร่งเรี่ยวแรงดี
     จวบวันหนึ่งถึงขั้นวันวิบัติ
ทั้งห้าขัดใจกัน หันหน้าหนี
ต่างอวดเบ่งเก่งกล้าไม่อารี
มิตรไมตรีมีนั้น สะบั้นลง
     นิ้วโป้งยกนิ้วโป้งท่าองอาจ
"ข้าเก่งกาจกว่าใครใช่ผุยผง"
นิ้วชี้ค้าน  "ชี้สั่งได้ดั่งใจจง
ต้องฟันธงข้าแน่ไม่แพ้ใคร"
     นิ้วกลางโต้   "ข้าสูงใหญ่กว่าใครเพื่อน
เป็นเสมือนจอมทัพ แม่ทัพใหญ่"
นิ้วนางแย้ง    "เพชรทองผ่องอำไพ
ใครต่อใครสวมให้่ข้าหากำนัล"
     นิ้วก้อยอ้าง   "ยามไหว้ใครนำหน้า
ก็ตัวข้านี่่ไงยิ่งใหญ่นั่น"
ต่างทุ่มเถียงเอ็ดอึงบึ้งตึงกัน
ตูด ยินพลัน  ยิ้มเยาะหัวเราะกราว
    "เอ็งจะอ้างใครใหญ่ข้าไม่ว่า
แต่เมื่อครา ขี้เปรอะ เลอะก้นขาว
พวกเอ็งล้างให้ข้ามาทุกคราว
พูดปาวปาวว่าเอ็งใหญ่ล้วนไม่จริง"
     แต่เหนือฟ้ายังมีฟ้าอย่าประมาท
ถึงอำนาจล้นฟ้าเก่งกล้ายิ่ง
ความตายเตือนสติมาว่าท้วงติง
"ข้าไม่ทิ้งให้ใครข้าม พ้นความตาย"
5 พฤษภาคม 2563 11:51 น.

รู้รัก สามัคคี

ไม้เก็ด

     โป้ง ชี้ กลาง นาง ก้อย ถ้อยอาศัย
ร่วมฤทัยสามัคคีกันดียิ่ง
จะกอปรกิจการใดไม่ประวิง
ต่างพึ่งพิงพบพ้องพี่น้องกัน
     จะจับถือยื้อยุดฉุดกระชาก
เรี่ยวแรงมากสำเร็จเสร็จสิ่งสรรพ์
จวบคราวหนึ่งถึงคราต้องจาบัลย์
เกิดเหตุพลันว่าข้าเก่งกว่าใคร
     นิ้วโป้งยกนิ้วโป้งตรงเด่อ้าง
"ข้านี้ช่างยอดยิ่งต้องยิ่งใหญ่"
นิ้วชี้ค้าน   "ข้านี่ที่เกรียงไกร
ชี้สั่งได้เด็ดขาดอำนาจมี"
     นิ้วกลางโต้   "ข้าสูงใหญ่ใครก็รู้
สองข้างสูอารักขาข้าเลยนี่"
นิ้วนางเถียง   "แหวนเพชรทองผ่องรุจี
คนสวมที่นิ้วนางไง ข้าใหญ่จริง"
     นิ้วก้อยแย้ง   "เข้าหาใครไหว้เข้าหา
ผู้นำหน้าข้านี่ไง ข้าใหญ่ยิ่ง"
ต่างทุ่มเถียงบึ้งตึง ไม่พึ่งพิง
ละทอดทิ้งกิจการงานนานา
     จะจับถือยื้อยุดฉุดกระชาก
แรงไม่มากเหมือนเคยเลยหมดท่า
เพราะขาดความสามัคคีเคยมีมา
เรื่องนี้พาน่าคิดพินิจตรอง
     ไทยทุกภาคหากรักสมัครสมาน
จะทำการสิ่งใดไม่หม่นหมอง
มากพลังร่มเย็นเป็นสุขครอง
เลือดไม่นองพสุธาฆ่ากันเอง
     สามัคคีคือธรรมอันล้ำเลิศ
เมื่อบังเกิดที่ไหนไม่โหรงเหรง
จะเกื้อกูลอุ่นใจไม่วังเวง
สุขครื้นเครงรู้รักสามัคคี
18 เมษายน 2563 20:58 น.

เศรษฐกิจพอเพียง

ไม้เก็ด

     อยู่อย่างไรให้สุขไม่ทุกข์จิต
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอยู่
แนวพระราชดำริ ตริตรองดู
ก็จะรู้ผลเลิศบังเกิดมี
     เป็นแนวทางสร้างสุขทุกสถาน
ทุกหมู่บ้านนำใช้ไม่หมองศรี
เช่น พืชผักสวนครัว ถั่ว ผักชี
ปลูกไว้ดีมีกินถิ่นบ้านเรา
     มะเขือ พริก ฟัก แฟง แตงกวาด้วย
ตำลึง กล้วย โหระพา หาปลูกเข้า
เก็บกินใช้เหลือขายได้ไม่เบา
สัตว์เลี้ยงเล่าเลี้ยงบ้างสร้างเงินตรา
     ข้อสำคัญรู้จักพอไม่ก่อหนี้
เห็นโน่นนี่่อย่าอยากมากตัณหา
ของใช้ได้ต้องใช้ไม่ระอา
อย่าไปคว้าของใหม่ซื้อไว้กัน
     สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เหตุแห่งทุกข์
ควรจะฉุกคิดบ้างดีสร้างสรรค์
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวัน
รู้ขีดขั้นพอเพียงว่าเพียงใด
     ไม่สุรุ่ยสุร่ายทั้งชายหญิง
รู้สรรพสิ่งทั้งมวลควรหรือไม่
ไม่ก็ทิ้งควรก็ทำจะฉ่ำใจ
ตระหนักในแนวพ่อว่าพอเพียง
31 มีนาคม 2563 16:23 น.

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ 2

ไม้เก็ด

     อยู่บ้าน ปลอดภัย ไร้พิษ
หยุดเชื้อ โควิด แพร่หลาย
เพื่อชาติ เพื่อไทย ให้คลาย
พิษร้าย โควิด ปลิดปลง.
     อยูู่บ้าน ช่วงพิษ โควิดแพร่
หยุดเชื้อ ได้แน่ แก้ไข
เพื่อชาติ เพื่อชน พ้นภัย
กลับใช้ ชีวิต เหมือนเดิม.
     อยู่บ้าน อยู่เย็น เป็นสุข
หยุดเชื้อ หยุดรุก ทุกถิ่น
เพื่อชาติ เพื่อมี ชีวิน
หมดสิ้น โควิด พิษราน.
     อยู่บ้าน ตัดภัย ไวรัส
หยุดเชื้อ สะกัด ตัดสาย
เพื่อชาติ พ้นภัย ใกล้กราย
มุ่งหมาย ปราบปอง ป้องกัน.
     อยู่บ้าน ห่างพิษ โควิดร้าย
หยุดเชื้อ กระจาย หลายหน
เพื่อชาติ ป้องกัน บันดล
ทุกคน ร่วมมือ ร่วมใจ.
     อยู่บ้าน ปลอดภัย ไร้พิษ
หยุดเชื้อ โควิด สะสม
เพื่อชาติ เพื่อยัง สังคม
รื่นรมย์ ขับเคลื่อน เหมือนเดิม.
     อยูู่บ้าน โควิด ไม่ติดต่อ
หยุดเชื้อ ลดก่อ ระบาดหนัก
เพื่อชาติ ไทยนี้ ที่เรารัก
พร้อมพรัก อยู่บ้าน ผ่านพ้นภัย.
    อยู่บ้าน อวสาน โควิด
หยุดเชื้อ หยุดฤทธิ์ พิษสง
เพื่อชาติ สุขล้ำ ดำรง
คืนคง เศรษฐกิจ ชีวิตดี.
     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หยุดเชื้อ ระบาด สะสม
เพื่อชาติ วันคืน รื่นรมย์
ไม่ตรม โควิด ปลิดเมือง.
     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หยุดเชื้อ ระบาด หวั่นไหว
เพื่อชาติ เพื่อชน พ้นภัย
ห่างไกล โควิด พิษแรง.
     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
หยุดเชื้อ ระบาด มาดหมาย
เพื่อชาติ เพื่อชน พ้นคลาย
พิษร้าย โควิด ติดพัน.
21 มีนาคม 2563 20:22 น.

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

ไม้เก็ด

     อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
ประกาศ ให้รู้ อยู่ทั่ว
ป้องกัน โควิด ติดนัว
ตื่นตัว เร่งกัน อันตราย
     อยู่บ้าน ปลอดภัย ไร้พิษ
โควิด ไม่แผ่ แพร่หลาย
ช่วยให้ ควบคุม คลี่คลาย
โรคร้าย สะดุด หยุดลง
     หยุดเชื้อ ทุกผู้ อยู่บ้าน
หยุดการ แพร่เชื้อ ตามประสงค์
หยุุดได้ เร่งทำ จำนง
โรคคง หยุดแพร่ แก้ กัน
     เพื่อชาติ เพื่อไทย ใจชื่น
เพื่อฟื้น เศรษฐกิจ สร้างสรรต์
เพื่อมี ชีวิต สัมพันธ์
เพื่อวัน เพื่อคืน ชื่นบาน
     ร่วมมือ ร่วมใจ ปฏิบัติ
ขจัด โควิด พิษผลาญ
ดั่งถ้อย วจี วิธีการ
อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติเรา
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงไม้เก็ด
>