28 ธันวาคม 2545 22:41 น.

ฆราวาสธรรม

ไม้เก็ด

ฆราวาสธรรมคือธรรมล้ำพิลาส
ธรรมของฆราวาส อย่าขาดหาย
มีอยู่ 4 ประการ ขานกระจาย
บอกความหมายให้รู้ควรคู่มี

   สัจจะคือพูดจริงทุกสิ่งสม
ทมะข่มใจมั่นทุกวันวี่
ขันติต้องอดทนเกิดผลดี
จาคะนี้บริจาคฝากกองบุญ

   ฆราวาสธรรมจำไว้ในดวงจิต
ทำเป็นนิจดีเหลือสุขเกื้อหนุน
ฆราวาส มีธรรม เข้าค้ำจุน
แสนอบอุ่นชั่วชีวิต ไม่ผิดทาง.				
28 ธันวาคม 2545 22:27 น.

เบื้องหลัง (บางแห่ง)

ไม้เก็ด

ม่านหมอกขาวพราวฟ้าหล่นมาสู่
พร่างพรมหมู่พฤกษายามหน้าหนาว
เกาะกลุ่มกอดยอดหญ้าพาเพริศพราว
ต้องแดดราวรุ้งเพชรก่องเก็จกาญจน์

   ยะเยือกหนาวราวอยู่ตู้เย็นใหญ่
ต้องผิงแดดผิงไฟไกลถิ่นฐาน
ทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ไม่เบิกบาน
ทั้งกันดาร ทั้งหนาวมาก ทั้งยากจน

   มิเคยตั้งหวังให้ผู้ใดช่วย
อยู่หรือม้วยรับได้ไม่พร่ำบ่น
คงวิถีชีวันบรรพชน
รู้อดทน ทนอด ตราบหมดลม

   แล้ววันหนึ่งมีผู้มาสู่ถิ่น
มอบของกินของใช้ให้ผ้าห่ม
รับเสื้อผ้า เก่าเก่า  เฝ้าชื่นชม
แสนนิยมผู้มีจิตคิดเมตตา

   ณ ในเมืองเรืองรุ่งจรุงเกียรติ์
เกิดเสนียดจังไรไม่อายหน้า
ของที่ได้บริจาคมากนานา
มีบ้างคว้าไว้ใช้ ล้วนใหม่งาม

   เหลือเสื้อผ้า เก่าเก่า เอาไปแจก
ท่าออกแขกชวนชนเทิดล้นหลาม
ทำอย่างนี้เราก็ขอประนาม
ท่านสิ้นความเป็นคนไปจนตาย.				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงไม้เก็ด
>