11 มกราคม 2546 23:20 น.

ทำดีกว่าพูด

ไม้เก็ด

ทำดี ดังดี มีสุข       มีทุกข์ทำชั่วมัวหมอง
เมื่อจะกระทำนำตรอง    ผลของสองอย่างต่างกัน

   ทำดีดีกว่าอย่าชั่ว     ชนทั่วประจักษ์ทักลั่น
หากมีแค่คำจำนรรจ์     ไร้วันดังแท้แน่นอน.				
11 มกราคม 2546 23:16 น.

ปณิธาน

ไม้เก็ด

ซื่อสัตย์สุจริตกิจกอปร   รอบคอบทุกอย่างสร้างสรรค์
มานะพยายามตามธรรม์   ไม่หวั่นอุปสรรคจักมี

  หิริโอตัปปะจะยึด      ประพฤติสิ่งเห็นเป็นศรี
เมตตากรุณาปรานี       เหล่านี้คือปณิธาน.				
11 มกราคม 2546 23:10 น.

อานิสงส์การทำบุญ

ไม้เก็ด

อานิสงส์การทำบุญ หนุนนำให้
เกิดสุขใจเพราะน้ำใจ รินไหลปรี่
ก่อเกิดความพร้อมพรักสามัคคี
ลดทั้งความตระหนี่ มีแบ่งปัน

   รักษาศีลมลทินสูญ จำรูญผล
สร้างกุศลไว้ชาติหน้า พาสุขสันต์
คนดีต้องทำบุญหนุนชีวัน
สิ่งสำคัญในชีวิตไร้พิษภัย.				
11 มกราคม 2546 23:02 น.

บุญคือ

ไม้เก็ด

บุญนั้นคือ ความสุข ไม่ทุกขี
บุญนั้นคือ ความดี ที่สร้างสรรค์
บุญนั้นคือ กุศล ผลอนันต์
ควรมุ่งมั่นทำบุญหนุนชีวา

   เพื่อให้เกิด ความสุข ไม่ทุกข์หมอง
เพื่อครอบครอง ความดี ที่เจิดจ้า
เพื่อสร้างสม กุศลไว้ ในโลกา
เกิดชาติหน้าจะมีบุญ ค้ำจุนเรา				
11 มกราคม 2546 22:49 น.

คิดถึง

ไม้เก็ด

คิดถึงมากรู้ไหมบอกให้รู้
คิดถึงอยู่รู้ไหมจิตใฝ่หา
คิดถึงจนล้นใจไม่สร่างซา
คิดถึงคราเราต่างห่างกันไกล

   คิดถึงครั้งออดอ้อนคำอ่อนหวาน
คิดถึงกาลสนิทเชยชิดใกล้
คิดถึงทุกนาทีนี่จริงใจ
อยู่ที่ไหนก็มีจิต คิดถึงเธอ.				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงไม้เก็ด
>