18 เมษายน 2563 20:58 น.

เศรษฐกิจพอเพียง

ไม้เก็ด

     อยู่อย่างไรให้สุขไม่ทุกข์จิต
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพอยู่
แนวพระราชดำริ ตริตรองดู
ก็จะรู้ผลเลิศบังเกิดมี
     เป็นแนวทางสร้างสุขทุกสถาน
ทุกหมู่บ้านนำใช้ไม่หมองศรี
เช่น พืชผักสวนครัว ถั่ว ผักชี
ปลูกไว้ดีมีกินถิ่นบ้านเรา
     มะเขือ พริก ฟัก แฟง แตงกวาด้วย
ตำลึง กล้วย โหระพา หาปลูกเข้า
เก็บกินใช้เหลือขายได้ไม่เบา
สัตว์เลี้ยงเล่าเลี้ยงบ้างสร้างเงินตรา
     ข้อสำคัญรู้จักพอไม่ก่อหนี้
เห็นโน่นนี่่อย่าอยากมากตัณหา
ของใช้ได้ต้องใช้ไม่ระอา
อย่าไปคว้าของใหม่ซื้อไว้กัน
     สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ เหตุแห่งทุกข์
ควรจะฉุกคิดบ้างดีสร้างสรรค์
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวัน
รู้ขีดขั้นพอเพียงว่าเพียงใด
     ไม่สุรุ่ยสุร่ายทั้งชายหญิง
รู้สรรพสิ่งทั้งมวลควรหรือไม่
ไม่ก็ทิ้งควรก็ทำจะฉ่ำใจ
ตระหนักในแนวพ่อว่าพอเพียง
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟไม้เก็ด
Lovings  ไม้เก็ด เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงไม้เก็ด
>