28 มกราคม 2548 16:53 น.

แ ต ก ต่ า ง แ ต่...รั ก

A-Z

ความรัก  หรือคือ  ความสุข

ความรัก  ทำให้  มีความหวัง

ความรัก  สามารถ  เพิ่มพลัง

ความรัก  ทำให้  ปาฏิหาริย์มีจริง

ความรัก  ก่อเกิด  ความทุกข์

ความรัก  ทำให้  ทิ้งทุกสิ่ง

ความรัก  หลงลืม  ความจริง

ความรัก  จบลง  ด้วยรอยน้ำตา
				
18 พฤศจิกายน 2547 16:31 น.

ห ญิ ง ส า ว ข้ า ง ห น้ า ต่ า ง

A-Z

... คืนนี้ ฟ้ามืดมิด ไร้แสงดาว
มีลมหนาว พัดผ่านมา ทางหน้าต่าง
หยาดฝนโปรย พร้อมไอดิน กลิ่นจาง จาง
เสียงเพลงคราง ปล่อยใจ ล่องลอยไป

เ สี ย ง เ ปี ย โ น บ ร ร เ ล ง เ พ ล ง รั ก ที่ พั ก พิ ง
อุ่ น ไ อ อิ ง  แ อ บ ห ลั ง  แ น บ กั บ ฝา
คิ ด นึ ก ย้ อ น  เ รื่ อ ง ร า ว  วั น เ ก่ า เ ก่ า  ที่ ผ่ า น ม า
พ ร้ อ ม น้ำ ต า  ไ ห ล ริ น  อ า บ แ ก้ ม น อ ง...				
11 กันยายน 2547 12:55 น.

ฝนตก คิดถึง จัง..

A-Z

ณ...คืนฝนตก
	
	แสงเทียนเหลืองนวลสว่างใส
	สายฝนโปรยปรายข้างหน้าต่าง
	กลิ่นไอดินปลิวมากับสายลมจาง จาง
	ความเหงาเริ่มคลืบคลานเข้ามาในหัวใจ

สวัสดี..ความคิดถึง ไม่ได้เจอกัน นานเหมือนกันนะเนี่ย...
	
	คิดถึง คิดถึง คิดถึง
	คิดถึง คนไกล อยู่เสมอ
	คิดถึง แม้ ไม่ได้พบเจอ
	คิดถึง อยู่เสมอ นะ คนไกล
	ทำอะไรอยุ่เมื่อฝนตกที่บ้านฉัน
	อยู่ทางนั้นอากาศเป็นไงบ้าง
	แย่จังทำไมเราสองคนต้องไกลห่าง
	อยู่ว่าง ว่าง คิดถึงกัน มั่งนะ คนไกล...

ปล.ขับรถระวังด้วยนะ อย่ามัวแต่คุยโทรศัพท์เพลินล่ะ
อีกอย่างหนึ่ง อย่าลืมกินข้าวเที่ยงนะ เดี่ยวโดนโรคกระเพาะเล่นงานไม่รู้ด้วย
				
30 กรกฎาคม 2547 15:47 น.

กาล...ครั้ง...หนึ่ง...ความรัก...

A-Z


A-Z

กาล...เวลานำพาให้เรียนรู้
ครั้ง...เคยอยู่ร่วมฝันหวังไปถึง
หนึ่ง...หัวใจที่ยังผูกพันและคำนึง
ความรัก...เหลือเพียงครึ่ง เมื่ออีกหนึ่งหัวใจมาบอกลา 

     กาลครั้งหนึ่งความรัก เป็นประสบการณ์ที่ยากลืมเลือน อย่างน้อย...
หัวใจดวงนี้ก็ยังได้เคยทำหน้าที่ของมัน อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด นั่นหมายถึง การมอบรักและการเคยถูกรัก
     แต่วันนี้ ความรักเหลือเพียงครึ่งเมื่ออีกหนึ่งหัวใจที่เคยมอบรักให้...
กลับจากไป เหลือเพียงหัวใจที่เคยถูกรักไว้...เพียงดวงเดียว...ตามลำพัง...
 

-*=-*=-*=-*=-*=-*=-*=-*=-*=-*=-*=-*= 
^*^ -`๏- พันดาว -`๏- ^*^
 
ฉันเคยเดินผ่านเส้นทางเดียวกับเธอ
ฉันเคยพร่ำเพ้อละเมอ ถึงใครคนหนึ่งในความฝัน
เคยก้มหน้า ร่ำไห้ ในวันที่จากกัน
หนึ่งหัวใจที่ผูกพัน ลาจากฉันไป 

กาล  เวลาอาจนำพาไปซึ่งบางสิ่ง
ครั้ง  นั้นทำให้หัวใจฉันอ่อนไหว
 หนึ่ง  คนก้าวเดินจากฉันไป
 ความรัก ครั้งเก่าจากไกล แล้ว...ความรักครั้งใหม่ก็ออกเดินทาง
				
26 กรกฎาคม 2547 00:28 น.

กาล..ครั้ง..หนึ่ง..ความรัก..

A-Z


กาล...เวลานำพาให้เรียนรู้
ครั้ง...เคยอยู่ร่วมฝันหวังไปถึง
หนึ่ง...หัวใจที่ยังผูกพันและคำนึง
ความรัก...เหลือเพียงครึ่ง เมื่ออีกหนึ่งหัวใจมาบอกลา 

     กาลครั้งหนึ่งความรัก เป็นประสบการณ์ที่ยากลืมเลือน อย่างน้อย...
หัวใจดวงนี้ก็ยังได้เคยทำหน้าที่ของมัน อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด นั่นหมายถึง การมอบรักและการเคยถูกรัก
     แต่วันนี้ ความรักเหลือเพียงครึ่งเมื่ออีกหนึ่งหัวใจที่เคยมอบรักให้...
กลับจากไป เหลือเพียงหัวใจที่เคยถูกรักไว้...เพียงดวงเดียว...ตามลำพัง...
 				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟA-Z
Lovings  A-Z เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟA-Z
Lovings  A-Z เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟA-Z
Lovings  A-Z เลิฟ 0 คน
  A-Z
ไม่มีข้อความส่งถึงA-Z