25 ธันวาคม 2552 23:58 น.

**เป็นเพราะเธอ**

victoriasecret

๐ รักของฉัน...มั่นแท้...มิแปรผัน
รักของฉัน...มั่นคง...อย่าสงสัย
รักของฉัน...มั่นนัก...ปักฤทัย
รักของฉัน...มั่นใจ...ไม่กลายกลืน

๐ เป็นเพราะเธอ...เผลอลืม...ปลื้มรักใหม่
เป็นเพราะเธอ...เผลอใจ...ไปเป็นอื่น
เป็นเพราะเธอ...เผลอพลั้ง...รักพังครืน
เป็นเพราะเธอ...เผลอชื่น...จึงขื่นตรม

๐ จึงจำต้อง...หมองหม่น...บนทางเหงา
จึงจำต้อง...หมองเศร้า...ร้าวรักขม
จึงจำต้อง...หมองไหม้...ในอารมณ์
จึงจำต้อง...หมองตรม...ซมเซซวน

๐ แต่ฉันยัง...ฝังจิต...คิดรักมั่น
แต่ฉันยัง...ฝังฝัน...อันหอมหวน
แต่ฉันยัง...ฝังใจ...ไม่เรรวน
แต่ฉันยัง...ฝังครวญ...เพียงนวลจันทร์

๐ ถึงถูกเย้ย...เอ่ยว่า...บ้าเพราะรัก
ถึงถูกเย้ย...เอ่ยทัก...รักเป็นหมัน
ถึงถูกเย้ย...เอ่ยหยาม...ประณามกัน
ถึงถูกเย้ย...เอ่ยหยัน...มิหวั่นเลย.				
21 ธันวาคม 2552 08:05 น.

โคลงห่อกาพย์ศตมาลา (หนึ่งร้อยบุปผา)

victoriasecret

**นานาพันธุ์ดอกไม้  มากมี
ร้อยหมื่นพันหลากสี   ท่วมท้น
ลมโชยกลิ่นมาลี     หอมกรุ่น
ได้แค่เพียงที่ค้น    หนึ่งร้อยบุปผา 

๐ บุปผานานาพันธุ์   หลากสีสันมากมายมี
คัดสรรเพียงเท่านี้   ร้อยมาลีที่สรรมา

๐ ชวนชม นมสวรรค์ กระแจะจันทร์ กรรณิการ์
จำปูน คูน จำปา     กระดังงา สารภี

๐ ชบา กากะทิง      กะไดลิง ช้องนางคลี่
พิกุล รัก นนทรี      มะเดหวี มุจลินทร์

๐ อัญชัน จันทน์กะพ้อ  อังกาบ อ้อ กุหลาบหิน
มะลิซ้อน ซ่อนกลิ่น    อินทนิล หลิว ลินจง

๐ ปาหนัน หิรัญญิการ์ สร้อยระย้า แก้วกาหลง
กล้วยไม้ ไทร ประยงค์ พู่ระหง สร้อยสุมา

๐ อโศก โมก เดหลี    สร้อยมาลี ศรีมาลา
สายหยุด พุทธรักษา   สบันงา ผกากรอง

๐ รัตมา การะเกด     กระถินเทศ กระดุมทอง
มณฑา กาซะลอง    โศก บัวตอง ช่อทองกวาว

๐ บัว ปีบ หีบไม้งาม   งิ้วพวงคราม จำปีลาว
ผีเสื้อ ดอกบัวขาว     จิก บานเช้า ราชาวดี

๐ เดือนฉาย สายน้ำผึ้ง งิ้ว พลับพลึง จามจุรี
ประดู่ เต็ง ราตรี      หอมหมื่นลี้ ลดาวัลย์

๐ พวงทอง พุด พะยอม แก้วเจ้าจอม สัตตบรรณ
ลั่นทม ทานตะวัน     แต้ว โบตั๋น พุทธชาด

๐ สัตตบุษย์ พุดฝรั่ง   ทองพันชั่ง ชมนาด
นมแมว เบญจมาศ   ปาริชาต วาสนา

๐ หน้าวัว ลิ้นมังกร   ม่วงนีออน มะลิลา
เล็บมือนาง ดาหลา    เจ็ดทิวา ช่อชะมวง.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>