29 กรกฎาคม 2552 02:49 น.

**ภาษาไทย**(ด้วยกลบทเบญจวรรณห้าสี)

victoriasecret

ก กาพย์กานท์กลอนกลั่นกรอง...แล้วลองหัด
ข ขุ่นข้องขัดข้อเขียน...พากเพียรฝึก
ค ใคร่ครวญค้นคว้าคำ...ด้วยสำนึก
ฆ โฆษฯ ฆ้อง ฆึก ฆน ฆาน...ผสานไป

ง งุนงงง่วนงมงาย...ยังหมายมุ่ง
จ แจ้งใจจูงจิตจง...ด้วยหลงใหล
ฉ ฉันท์เฉิดฉายเฉกฉ่ำ...ใช่จำใจ
ช ช่ำชองใช้เชี่ยวชาญ...กาพย์กานท์กลอน

ซ ซึมซาบซึ้งแซ่ซ้อง...ฉลองเฉลิม
ด ดีดั่งเดิมดุจดัง...ครูสั่งสอน
ต ตัดต่อเติมแต่งแต่...ให้แน่นอน
ถ ถามถ่ายถอนถกถ้อย...เรียงร้อยกานท์

ท เทิดทูนทั้งทวนทบ...ให้ครบถ้วน
น นุ่มนิ่มนวลแน่นอน...ดูอ่อนหวาน
บ บทแบบบัวบานใบ...อยู่ในธาร
ป เปรยเปรียบปรานปราดเปรื่อง...ให้เรืองรอง

ผ ผุดผ่องแผ้วผลิผล...แม้จนยาก
ฝ เฝ้าฝันฝากฝึกฝน...เช่นชนผอง 
พ พึ่งพิงพักพัวพัน...ในครรลอง
ฟ ฟื้นฟูฟ่องเฟื่องฟ้า...ภาษาไทย

ภ ภพภัคภาคย์ภูมิภาพ...ซึมซาบจิต
ม เหมือนมิ่งมิตรมนต์มาลย์...ช่วยขานไข
ย อย่างยอดเยี่ยมยืนยง...หลักธงชัย
ร ร้อยเรียงร่ายรื่นรมย์...ให้คมคาย

ล หลงลายลักษณ์โลมไล้...ด้วยใจมั่น
ว ว่างเว้นวันหวิวไหว...ให้ใจหาย
ศ ศศิเศร้าโศกศัลย์...เกินบรรยาย
ส สุดสิ้นสายสุขสม...ตรอมตรมจินต์

ห ให้แหนหวงห่วงหา...ภาษาชาติ
อ โอนเอียงอ่อนแออาจ...พินาศสิ้น
ร่วมรังสรรค์...มั่นไว้...ในแผ่นดิน
เคียงคู่ถิ่น...แผ่นดินไทย...ไปชั่วกาลฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>