27 มกราคม 2553 03:47 น.

ไยต้องมี ปาฏิหาริย์ (Why miracles)

victoriasecret

  More brave to open........Your mind
Need not you to hide.........Your heart
Let the past move by.........And by
Love then grows at last.....Fill up your world

  เปิดใจด้วยจิตกล้า.....ท้าทาย
ไยจึ่งปิดใจหมาย.........ซ่อนเร้น
อดีตที่เปล่าดาย............ปล่อยล่วง ไปนา
เติมรักที่ว่างเว้น...........สู่ห้วงใจตน

  Learn to live within......Present
Things those were happened...Just left
Its time to mend.....................The past
Look for future and kept.........It last for long

  ดำรงอยู่เพื่อห้วง........ปัจจุบัน
ลืมสิ่งเมื่อปางบรรพ์......เก่าครั้ง
ลบแผลแห่งวารวัน.......กาลก่อน
สร้างสิ่งเหนี่ยวใจรั้ง.....เก็บให้ยืนนาน

  Right or wrong you may......Not know
At least you could show......Your guts
To love even though......May hurt one day
Better than never touch......The love at all

  ผิดถูกยากหยั่งรู้........ความนัย
หากแต่กล้าเปิดใจ........ต่อฟ้า
แม้รักเปลี่ยนแปรไป....วันหนึ่ง
ดีกว่าอยู่ในหล้า............แต่ไร้รักเลย

  Beyond Miracles is......Confidence
Use it as the strength......Along side
To help you to paint......Your love
Make your world bright...Just by your own.

  ความมั่นใจไม่แพ้.......ปาฏิหาริย์
มุ่งมั่นคือพลังการ..........สรรค์สร้าง
สานรักสู่ดวงมาลย์........แต้มแต่ง
ก้าวสู่ในโลกกว้าง........ต่อสู้โดนตน.				
15 มกราคม 2553 13:44 น.

***Why miracles!***

victoriasecret

  More brave to open......Your mind
Need not you to hide......Your heart
Let the past move by......And by
Love then grows at last....Fill up your world

  Learn to live within......Present
Things those were happened...Just left
Its time to mend......The past
Look for future and kept......It last for long

  Right or wrong you may......Not know
At least you could show......Your guts
To love even though......May hurt one day
Better than never touch......The love at all

  Beyond Miracles is......Confidence
Use it as the strength......Along side
To help you to paint......Your love
Make your world bright...Just by your own.				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>