21 พฤศจิกายน 2553 00:43 น.

** รักล่ม ล่มรัก **

victoriasecret

๐ หมายใจมั่น..หวั่นใด..มั่นใจหมาย
ไม่แหนงหน่าย..คลายแคลง..หน่ายแหนงไม่
ใจโหยหา..ราโรย..หาโหยใจ
เนาแนบใน..ใจแอบ..ในแนบเนา

๐ คร่ำครวญคิด..จิตป่วน..คิดครวญคร่ำ
เหงาจนช้ำ..จำทน..ช้ำจนเหงา
เมามัวหลง..ทนงตัว..หลงมัวเมา
ซานซมเซา..เศร้าตรม..เซาซมซาน

๐ จิตปร่าแปรบ..แสบอุรา..แปรบปร่าจิต
สานใจชิด..คิดใคร่..ชิดใจสาน
รานร้าวเจ็บ..เหน็บหนาว..เจ็บร้าวราน
ตรม.ทรวง.มาน..นานล่วง..มาน.ทรวง.ตรม

๐ หวังเพียงครอง..น้องเคียง..ครองเพียงหวัง
ข่มใจรั้ง..ตั้งฤทัย..รั้งใจข่ม
ชมเชยสิ้น..จินต์เอย..สิ้นเชยชม
เรารักล่ม..ขมหนัก..ล่มรักเรา...				
4 พฤศจิกายน 2553 16:51 น.

คืนค่ำเคลียคู่เคล้าคลอเคียง

victoriasecret

๐ คืนค่ำเคลียคู่เคล้า..........คลอเคียง
เริงร่ารื่นรายเรียง..................รุ่มเร้า
อบไออุ่นอายเอียง.................อิงแอบ
เยื้องย่างยามอยู่เหย้า..............แหย่เย้ายั่วยวน

๐ เชิญชวนชิดแช่มช้อย..........เชยชม
กอดก่ายเกยเกลียวกลม..........เกี่ยวก้อย
เหลิงหลงล่องลอยลม.............ลิบลิ่ว
พราวพร่างพิศเพลิดพร้อย..เพริศพริ้วแพรวพราย

๐ เดียวดายดั่งดับดิ้น...............แดโดย
เหินห่างห่วงหาโหย...............ห่มไห้
ปานเปรียบปลิดปลงโปรย.....แปรเปลี่ยน
หมองหม่นมนมอดไหม้........มาตรแม้นม้วยมรณ์

๐ เจ้าจากจรจึ่งแจ้ง.................จิตใจ
แน่วแน่แนบแน่นใน..............นุชน้อง
สานสรรพสิ่งสดใส................เสริมสุข
ตรึงติดตราตรึงต้อง.............แต่ต้องตรอมตรม...				
2 พฤศจิกายน 2553 15:31 น.

มานหม่น

victoriasecret

๐ เมื่อแม่มูล ขุ่นค้น และล้นหลาก 
เจ้าจรจาก พรากไกล ให้โหยหา
เงียบหงอยเหงา เจ้ากลับ เลือนลับลา
วันเหว่ว้า พาเศร้า เงียบเหงางัน

๐ พี่แพ้พ่าย หน่ายล้า เกินกว่าเก็บ
จิตใจเจ็บ เหน็บหนาว โศกเศร้าศัลย์
นวลน้องนาง ร้างหาย กรายไกลกัน
เจ้าแจ่มจันทร์ หันเห ซมเซซาน

๐ เคยเคียงคู่ อยู่ข้าง สรรค์สร้างสุข
ปั้นปลอบปลุก ทุกยาม วาบหวามหวาน
ทุกข์ทดท้อ รอจน หมองหม่นมาน
รักร้าวราน ซานซม ต้องตรมตรอม

๐ ฝันใฝ่เฝ้า เจ้าคืน หยัดยืนอยู่
เชยชิดชู อยู่คลอ ล้อมหล่อหลอม
วาดหวังไว้ ไม่สม ได้ดมดอม
พี่พรักพร้อม ยอมพ่าย ด้วยดายเดียว....				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>