28 พฤษภาคม 2554 01:45 น.

จังซี่ มันต้องถอน ๆ ๆ

victoriasecret

%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B2.jpg๐ ยามระวีละสายก็มายก็เมา
เฉลิมฉลองก็ถองฉะเหล้า.................บเว้นวาย

๐ เมียจะด่าจะว่าจะสาธยาย
ก็ปล่อยก็วางระหว่างระบาย...............มิสบตา

๐ ใจสะทกสะท้านมิหาญมิกล้า
มินานก็เบื่อเพราะเหลือระอา..............ก็ราไป

๐ ใช่จะเกรงจะกลัวจะหวาดฤทัย
กระดกจะซดเพราะอดมิไหว...............มิได้ฟัง

๐ ค่อยละเลียดละเมียดละไมมิยั้ง
มิดื่มสุราละล้าละลัง.........................ระทมแสน

๐ เมาสะวิงสะวายจะส่ายจะแอ่น
อุษานภาสว่างก็แจ้น..................สิไปถอน๚ะ๛

3cf606e701e3276db81cb343a93071a3_1216554583506212251abe9edb062d9d89bb6e9_121846150e576cec6955c1f5c7da51fa1456492_120290174a37aadbde84c591808859b369e85e0_1216387อ้าว..โชน...กรึ้บ กะระรึบ กรึ้บ..กรึ้บ...!!!				
25 พฤษภาคม 2554 01:21 น.

ชมนาง ด้วย นานาฉันท์

victoriasecret

ภุชงคปยาตฉันท์ ๑๒

๏ อุราไหวฤทัยรอน    มิอาจถอนฤดีไกล
สะท้านขวัญประหวั่นใน ละม้ายใจจะขาดรอน

๏ ประสบพักตร์ประจักษ์โฉม ประดุจโคม ณ อัมพร

ละออองค์อนงค์อร   ผินางฟ้าวิลาวัณย์

๏ พธูปรายชม้ายพักตร์  ก็นึกรักประจักษ์มั่น
มนัสตรึงคนึงฝัน      มิมีวันจะหันลา

๏ นรีใดมิหมายสิ้น  จะมอบจินต์อภิญญา
ฤทัยวางมิสร่างซา  กระจ่างหล้าและฟ้าดิน๚ะ๛

อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑

๏ เพียงยลกระวนวาย   อุระชายมลายสิ้น
เนตรปรายละลายจินต์  ศิขรินทร์ถล่มพลัน

๏ วงพักตร์ก็งดงาม    นะจะหยามและเย้ยจันทร์
ไม่พบประสบขวัญ    ศศินั้นสิบั่นทอน

๏ ยามยิ้มประพิมพราย  ฤติวายสยบอร
คิ้วโก่งขนงงอน      ดุจะศรพระจักรา

๏ หากแม้นสุดาดวง   จิตะพ่วงและห่วงหา
ร่วมโศก ณ โลกหล้า  จะละฟ้ามิอาลัย๚ะ๛

วิชชุมมาลาฉันท์ ๘

๏ เพียงพบสบน้อง.........พี่ต้องหวั่นไหว
ศรรักปักใน.................ดวงใจพี่ชาย
๏ ว้าวุ่นครุ่นคิด.............ด้วยจิตมุ่งหมาย
อยากอยู่คู่กาย.............ไม่คลายสัมพันธ์

๏ พี่นั้นมั่นคง..............ซื่อตรงไม่สร่าง
หมายชวนนวลปราง.......ร่วมสร้างทางฝัน
๏ หากแม้นทรามวัย.......มีใจให้กัน
จนสิ้นชีวัน.................รักมั่นเพียงเธอ๚ะ๛


อีทิสังฉันท์ 20

๏โฉมสะคราญสราญถวิลจะเจอ
มิพบอนงค์ก็หลงละเมอ............เสมอไป

๏ เปรียบประดุจอรุณละมุนละไม
ตะลึงตะลานและซ่านฤทัย.........ละออตา

๏ ภักดิ์จะมั่นจะหมาย ณ สายสุดา
สุรางคะใดมิปรารถนา..............ณ ดวงมาน

๏ นัยะนาพะพราว ณ คราวประสาน
นภากระจ่างสว่างตระการ..........สราญนัก๚ะ๛				
11 พฤษภาคม 2554 23:59 น.

ถมทางให้นางเดิน ๒ (วลีลักษณา-อักษรารำพัน)

victoriasecret

๐ ทั้งรู้ดี..มีสิทธ์..เพียงคิดถึง
ยังคงซึ้ง..ตรึงใน..หทัยมั่น
หวังรอยหนุน..บุญสร้าง..ครั้งปางบรรพ์
มาคล้องขวัญ..หนึ่งนาง..ไว้ข้างกาย

๐ แม้นบุญนี้..มีบ้าง..แต่ปางก่อน
บุญจงย้อน..คืนเยือน..อย่าเลือนหาย
ปักดวงแด..แน่นอน..มิคลอนคลาย
จวบวันตาย..หมายซึ้ง..ด้วยหนึ่งนาง

๐ เธอคือยูง..สูงกว่า..จะคว้าได้
เพียงชื่นใจ..ในฝัน..ยังหวั่นหมาง
แค่สัมพันธ์..ฉันเพื่อน..ยังเลือนลาง
ยังคงวาง..นางแอบ..ไว้แนบทรวง

๐ ตราบสิ้นหล้า..ฟ้าสวรรค์..มหรรณพ
ตราบสิ้นภพ..จบแถน..สิ้นแดนสรวง
ตราบสุริยัน..จันทรา..ลับลาดวง
ผูกพันพ่วง..ห่วงหา..หนึ่งนารี

๐ โปรดจงจำ..ใส่ใจ..ไว้เสมอ
มอบให้เธอ..ทุกอย่าง..แม้ร่างนี้
ยินดีน้อม..ยอมตัด..เพื่อบัดพลี
ใช้ชีวี..ถมทาง..ให้นางเดิน...(อักษรารำพัน)

๐ คำกรองมอบปลอบขวัญในวันโศก
วันที่โลกร้าวร้างเพราะห่างเหิน
คนเคยรู้ใจกันมาผันเมิน
เศร้านั้นเกินเสกสรรถ้อยบรรยาย

๐ จึงค่อยคลายเหน็บหนาวเมื่อคราวร้าง
ความหมองหมางมัวหม่นก็พ้นหาย
กลางลมหนาวพัดโหมเข้าโลมกาย
คำพี่ชายเอื้ออุ่นละมุนทรวง

๐ แม้ล่วงวันผันผ่านความหวานซึ้ง
กลับยิ่งตรึงรั้งให้หัวใจหวง
ด้วยพจีร้อยงามเนื้อความปวง
นั้นคล้ายหน่วงเหนี่ยวสิ้นทั้งวิญญาณ

๐ หากเพรงบุญพี่สร้างเอาวางไว้
วอนเทพไท้ขีดวงรอบสงสาร
เอาอุบัติวัฏฏะเป็นสะพาน
เพื่อข้ามผ่านคั่นขวางร่วมทางเดียว

๐ ขอมือใครกุมกักพิทักษ์นุช
คอยยื้อยุดพ้นวิบากอันกรากเกรี้ยว
เอาความรักสมัครสมานเข้าสานเกลียว
แล้วยึดเหนี่ยวผูกพันนิรันดร์ไป

๐ แม้ลิขิตเพรงกรรมกระหน่ำท้น
ให้ชีวิตปลิดป่นจนดับขัย
จะเคียงพี่แนบข้างไม่ห่างไกล
ยอมสิ้นใจทอดร่างกลางมรรคา

๐ รอเพรงบุญหนุนภพให้สบพ้อง
ผูกพันสองสายสวาทปรารถนา
ด้วยดวงจิตยึดมั่นในสัญญา
ตราบชั่วฟ้าดินสลายไม่คลายคลอน..

(วลีลักษณา)

๐ ยินเพรงกาล..หวานล้ำ..ในคำพจน์
เพียงมธุรส..ปลอบใจ..ที่ไหวอ่อน
ปลอบขวัญห้วง-อุรา-คราร้าวรอน
และลดทอน..ความเศร้า..ให้เบาบาง

๐ ความรวดร้าว..คราวจาก..ก็พรากสิ้น
รอยถวิล..ตรึงอยู่..มิรู้สร่าง
ที่ลำบาก..ยากเข็ญ..พอเห็นทาง
ประกายแห่ง..แสงสว่าง..นำทางเดิน

๐ จากที่เคย..ท้อแท้..กลับแน่แน่ว
เสียงกระซิบ..วิบแว่ว..เพียงแผ่วเผิน
ก็เพียงพอ..ชักนำ..ให้ดำเนิน
แม้เผชิญ..พลัดพราก..วิบากกรรม

๐ หากบุญญา..พารัก..สลักให้
สมดั่งใจ..ใฝ่เฝ้า..ในเช้าค่ำ
ความรวดร้าว..คราวเจ็บ..เคยเก็บ-จำ
ที่ครอบงำ..กลางมาน..ก็รานไป

๐ หมายนวลเรียง..เคียงขวัญ..ประหวั่นจิต
ด้วยรู้แจ้ง..แห่งฤทธิ์..พิสมัย
ยามรักจาก..พรากพลัด..ยากตัดใจ
ต้องคร่ำครวญ..หวลไห้..อาลัยนุช

๐ เพราะเพรงกาล..ขานสู่..จึงรู้ว่า
ปรารถนา..ในจินต์..มิสิ้นสุด
ยังหมายปอง..สองมือ..ยังยื้อยุด
หมายรั้งฉุด..รักไว้..มิให้กลาย

๐ คำกรองมอบ..ปลอบขวัญ..ในวันนี้
ทุกทุกถ้อย..ร้อยวลี..มีความหมาย
ปลุกปลอบห้วง..ดวงฤดี..ของพี่ชาย
ผ่อนความเศร้า..เหงากาย..ให้คลายลง...

(อักษรารำพัน)				
6 พฤษภาคม 2554 00:57 น.

อันเนื่องมาจาก "ประกาศ" ของคุณแทนคุณแทนไท

victoriasecret

๐ เห็นแทนคุณแทนไทอยากได้คู่
มองหาผู้รู้ใจจึงใคร่สาน
นำตัวเองเร่งรัดเข้าจัดการ
มีหลานค้างกลางคานบานตะไท

๐ เคยออกเบอร์เสนอขายไปหลายงวด
แต่ก็ชวดจึงมาหาทางใหม่
ก่อนพุ่มพวงดวงแขจะแก่ไป
ตัดสินใจใส่พานมอบท่านแทนฯ

๐ หน้าเหมือนหมวยสวยขาวยังสาวพริ้ง
น่ารักยิ่งจริงใจวิไลแสน
แม่โฉมงามทรามวัยยังไร้แฟน
เนื้อหนั่นแน่นแก่นเหลือเชื้อผู้ดี

๐ ใบหน้ากลมผมเปียยาวเคลียใหล่
สะโพกใหญ่ใครเห็นใจเต้นถี่
หน้าอกไชด์ใหญ่นับถึงคัพซี
สูงสง่าราศีแถมมีตังค์

๐ ยิ่งแก่ตัวกลัวหลานจะพาลชวด
ยาแก้ปวด งวดนี้พอมีหวัง
สินสอดก็ขอเหล้าสิบเก้าลัง
ก่อนเข้านั่งสั่งการบ้านแทนคุณฯ

ป.ล. รีบตัดสินใจนะครับคุณแทน ๕๕๕
				
2 พฤษภาคม 2554 09:11 น.

ร้อยกานท์มาสานใจ

victoriasecret

ร้อยคารมคมคำมาพร่ำขาน
หมายกลอนกานท์สานใจหทัยสอง
หากไม่สมดั่งจิตที่คิดปอง
คงหม่นหมองตรมสิ้นทั้งวิญญาณ์

ยังมุ่งมั่นฝันสมภิรมย์ชื่น
ทั้งยามตื่นรับแสงแห่งอุษา
จวบตะวันลับล่วงห้วงนภา
ยังห่วงหาทุกยามเกินห้ามใจ

ขอตอกย้ำคำรักอย่างหนักแน่น
จนสุดห้วงสรวงแถนหรือแดนไหน
เป็นคู่ขวัญบรรจบทุกภพไป
เปิดเผยนัยทุกคำมิอำพราง

ขอจอมขวัญมั่นใจอย่าไหวหวาด
ทุกภพชาติขอเพียงเจ้าเคียงข้าง
อุปสรรคขวากหนามในท่ามทาง
จะแผ้วถางเพื่ออยู่เคียงคู่กัน

วอนพรหมวางทางฝันให้บรรจบ
ได้พานพบสบคล้องประคองขวัญ
ตราบมิสิ้นสูรย์แสงสิ้นแรงจันทร์
ยังผูกพันมั่นนักซึ่งรักเดียว...ฯฯะ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>