15 สิงหาคม 2554 22:55 น.

~~อักษรารำพัน~~

victoriasecret

๐ ยินเพรงกาล..หวานล้ำ..ในคำพจน์
เพียงมธุรส..ปลอบใจ..ที่ไหวอ่อน
ปลอบขวัญห้วง-อุรา-คราร้าวรอน
และลดทอน..ความเศร้า..ให้เบาบาง

๐ ความรวดร้าว..คราวจาก..ก็พรากสิ้น
รอยถวิล..ตรึงอยู่..มิรู้สร่าง
ที่ลำบาก..ยากเข็ญ..พอเห็นทาง
ประกายแห่ง..แสงสว่าง..นำทางเดิน

๐ จากที่เคย..ท้อแท้..กลับแน่แน่ว
เสียงกระซิบ..วิบแว่ว..เพียงแผ่วเผิน
ก็เพียงพอ..ชักนำ..ให้ดำเนิน
แม้เผชิญ..พลัดพราก..วิบากกรรม

๐ หากบุญญา..พารัก..สลักให้
สมดั่งใจ..ใฝ่เฝ้า..ในเช้าค่ำ
ความรวดร้าว..คราวเจ็บ..เคยเก็บ-จำ
ที่ครอบงำ..กลางมาน..ก็รานไป

๐ หมายนวลเรียง..เคียงขวัญ..ประหวั่นจิต
ด้วยรู้แจ้ง..แห่งฤทธิ์..พิสมัย
ยามรักจาก..พรากพลัด..ยากตัดใจ
ต้องคร่ำครวญ..หวลไห้..อาลัยนุช

๐ เพราะเพรงกาล..ขานสู่..จึงรู้ว่า
ปรารถนา..ในจินต์..มิสิ้นสุด
ยังหมายปอง..สองมือ..ยังยื้อยุด
หมายรั้งฉุด..รักไว้..มิให้กลาย

๐ คำกรองมอบ..ปลอบขวัญ..ในวันนี้
ทุกทุกถ้อย..ร้อยวลี..มีความหมาย
ปลุกปลอบห้วง..ดวงฤดี..ของพี่ชาย
ผ่อนความเศร้า.เหงากาย.ให้คลายลง (อักษรารำพัน)

๐ หากเป็นเพราะเพรงกรรมชักนำให้
สองดวงใจเวียนวัฏฏ์..กายพลัดหลง
หวังสายใยหวานล้ำผูกจำนง
ให้รักคงมั่นอยู่อย่ารู้คลาย

๐ แม้เนิ่นนานเพียงไหนขอใจชิด
ทุกขณะแห่งจิตนิมิตหมาย
ขอมีน้องแนบในห้วงใจชาย
ผูกเป็นสายใยฝันสู่วันครอง

๐ สุดแผ่นหล้าฟ้าห่างอยู่ต่างถิ่น
ฝากถวิลผ่อนปรนความหม่นหมอง
ปัดเป่าความเงียบงัน..สู่ครรลอง
ที่ทรวงสองปรารถนาร่วมฟ้าเดียว

เพรงสัญญาก่อนเก่าสองเราสร้าง
ยามจากร้างคอยแต่ชะแง้เหลียว
ความคิดถึงฝังจมดั่งคมเคียว
บาดทุกเสี้ยวส่วนทรวงผ่านล่วงวาร-

วอนบุพเพร่ำบทกำหนดให้
สบสมัยเสมอรักสมัครสมาน
ร่นฟากฟ้าจรดดินหลอมวิญญาณ
รวมดวงมานหวานซึ้งเป็นหนึ่งทรวง

เช้านี้..สร้อยไมตรีจะคลี่บท
จำเรียงร้อยมธุรสจนจรดสรวง
จากหัวใจหวานซึ้งของหนึ่งดวง
ผูกเป็นบ่วงรัดล่ามความอาลัย

ต่ออีกหนึ่งดวงใจที่ไกลถิ่น
ค่อยหลั่งรินถึงกันคลายหวั่นไหว-
รับรู้เถิดรักล้นจากคนไกล
บัดพลีให้เพียงพี่..สุดที่รัก...(วลีลักษณา)


๐ คำเรียงร้อย..สร้อยสาน..ที่ขานขับ
ยามซึมซับ..กับใจ..ให้ประจักษ์
เหมือนน้ำทิพย์..ชโลมใจ..คราไกลพักตร์
จึงตระหนัก..รักยิ่ง..เพียงมิ่งใจ

๐ แม้อยู่ห่าง..ร้างนุช..ถึงสุดหล้า
ฝากรักงาม..ข้ามฟ้า..มอบมาให้
แทนถ้อยคำ..ล้ำค่า..จากฟ้าไกล
ว่าฤทัย..ใบนี้..มิมีคลาย

๐ เพราะหน้าที่..มีทำ..จึงจำพราก
ความตรากตรำ..ลำบาก..ทั้งหลากหลาย
ที่หนาวเหน็บ..เจ็บแสน..ถึงแก่นกาย
คือพี่ชาย..กรายพราก..ไปจากนวล

๐ ยังหมายพบ..สบพร้อง..ร่วมครองฝัน
ยังหมายมั่น..วันชื่น..พี่คืนหวน
ยังหมายใจ..ในฝัน..อันรัญจวน
ยังหมายชม..ชิดชวน..เพียงนวลปราง

๐ เป็นรักที่..พลีให้..โดยไม่ฝืน
แม้วันชื่น..คืนสู่..ยังอยู่ห่าง
ยังมุ่งมั่น..ฝันปอง..เพียงน้องนาง
แม้ฟ้าขวาง..ทางไกล..ไม่อาจคลอน

๐ ขอฝากความ..ห่วงใย..ส่งไปถึง
ยังคงซึ้ง..ตรึงอยู่..มิรู้ถอน
จากแดนไกล..ในพง..ท่ามดงดอน
สู่นาคร..วอนขวัญ..อย่าหวั่นเลย..ฯ..(อักษรารำพัน)				
6 สิงหาคม 2554 10:25 น.

~~กลบทสร้อยสลับคู่สะคราญ~~

victoriasecret

๐ ร้อยมาลัย..ในกลอน..อักษรศรี
ร้อยมาลี..ที่ใจ..ด้วยใหลหลง
ร่วมเรียงร้อย..ถ้อยคำ..ในจำนง
เป็นสื่อส่ง..ตรงให้..ในจำนรรจ์

๐ แทนน้ำจิต..มิตรแท้..เผื่อแผ่ให้
แทนน้ำใจ..ใสซื่อ..สื่อรังสรรค์
จึงสานถัก..อักษรา..มารำพัน
เฝ้ากรองกลั่น..สรรคำ..มารำพึง

๐ แม้บทกลอน..อ่อนด้อย..ในถ้อยขาน
แม้บทกานท์..สานไว้..ชั้นไม่ถึง
ยังหมายใจ..ใคร่เขียน..เพียรคำนึง
หมายให้ซึ้ง..จึงย้ำ..เพียรคำนวณ

๐ เป็นการเสริม..เพิ่ม-ปรับ..มาขับขาน
เป็นการสาน..จารจรด..บทกระสวน
รจนา..คารม..ตามสมควร
ในกระบวน..ล้วนความ..ตามสมคำ

๐ เพียงมุ่งหมาย..ร่ายกลอน..สะท้อนฝัน
เพียงมุ่งมั่น..สันต์สุข..ทุกเช้าค่ำ
จึงรังสรรค์..บรรณบท..ไว้จดจำ
ร่ายลำนำ..ย้ำพจน์..ไว้จดจาร....				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>