15 มิถุนายน 2555 13:02 น.

ชวนชมไม้งาม

victoriasecret

206081_381993368525669_1666725725_n.jpg
"เอื้องผึ้ง"

๐ ไม้งามยามเมื่อได้.........เชยชม
จิตชื่นระรื่นรมย์..................สุขซึ้ง
รวงโปรยกลิ่นอวลฉม.........หอมกรุ่น
สมค่านาม เอื้องผึ้ง........อร่ามล้ำผกาสวรรค์

484352_381994025192270_1647852819_n.jpg
"ม่อนไข่"

๐ ตะวันผันสู่ห้วง.............อัมพร
ม่อนไข่บานสลอน..........รับฟ้า
ยามโชยกลิ่นกำจร............สดชื่น แท้นา
ประหนึ่งสร้อยระย้า...........น่าล้วนชวนถนอม.

269385_381994495192223_764819344_n.jpg
"มาลัยแดง"

๐ พยอมหอมกรุ่นล้ำ..........มาลัยแดง
ชูช่อบานรับแสง...................รุ่งเช้า
ชมพูม่วงแซมแซง................ผุดผาด
พิศเพ่งคลายรุ่มเร้า...............เมื่อเข้าคิมหันต์

547358_381994895192183_1659223391_n.jpg
"มัจฉานุ"

๐ พันธุ์เอื้องไทยแต่ครั้ง......เบาราณ
ลือเลื่องมาเนิ่นนาน...............นักแล้ว
มัจฉานุตระการ..................สง่า
พิลาศงามเพริศแพร้ว...........หนึ่งเอื้องเมืองสยาม.

285755_382012595190413_1583321973_n.jpg
"กุหลาบเหลืองโคราช"

๐ กล้วยไม้งามชื่อพ้อง...........หนึ่งเมือง
นามว่า กุหลาบเหลือง...........พิลาศล้ำ
รวยรินกลิ่นประเทือง.......,,,,,,....ประทับ จิตเฮย
ไม้ถิ่น โคราช ย้ำ..................ชื่อนั้นงามไฉน
581142_382028875188785_1764723873_n.jpg
"กุหลาบน่าน"

๐ อีกไม้งามชื่อตั้ง.............ตามสถาน
งามดั่งสาวสคราญ..............แรกแย้ม
กุหลาบน่าน นามขาน........นานเนิ่น
บานเบ่งขับสีแต้ม.................โลกแพร้วสีสัน

522548_382042361854103_951128747_n.jpg
"เอื้องเงินหลวง"

๐ อันดามันหนึ่งด้าว...........เรืองรอง
นามว่าเมืองระนอง..............ถิ่นใต้
มีไม้คู่แดนทอง....................เคียงถิ่น
ลือเลื่องทั้งไกล-ใกล้............ชื่อเอื้องเงินหลวง

599043_382080361850303_784834851_n.jpg
"ช้างกระ"

๐ ดุจยวงทองสล้าง...............ภิรมย์
ช้างกระตระการสม..............แซ่ซ้อง
ดอกขาวม่วงชวนชม...............โดดเด่น
นามเรียกขานสอดคล้อง.........เช่นช้างสอางค์สม

392494_382097035181969_982408877_n.jpg
"ช้างแดง"

๐ เพลินภิรมย์เมื่อจ้อง........ช้างแดง
ไพรพฤกษ์ซุกตัวแฝง............ร่างเร้น
หลอกล่อหมู่แมลง.................รายรอบ 
กลิ่นกรุ่นบ่ห่อนเว้น................ไป่ร้างจางหาย..

252677_382152738509732_1630577364_n.jpg
"ช้างเผือก"

๐ กำจายกลิ่นยั่วเย้า...........ภุมริน
ช้างเผือก พิสุทธ์สิน...........เส่นห์ล้น
ขาวนวลพร่างโสภิน.............มิสร่าง
ใครเล่าจักเลี่ยงพ้น...............เสน่ห์เจ้าบุปผา...

197638_382446181813721_621457112_n.jpg
"เอื้องคำ"

๐ ผกางามแห่งท้อง..........พฤกษ์ไพร
แฝงกิ่งอิงอาศัย.................คบไม้
เอื้องคำผ่องอำไพ...........นวลเด่น
ดรุณีนิยมใช้.......................เสียบไว้มวยผม

303689_382484895143183_1670716407_n.jpg
ไอยเรศ

๐ งามคมคายคลับคล้าย..........อิสตรี
มีทั่วเขตวนาลี.............................ใหญ่น้อย
กลิ่นหอมอ่อนพอดี.....................โชยชื่น
ออกช่อเป็นพวงย้อย..................ม่วงแต้มแซมขาวฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>