13 ตุลาคม 2558 17:01 น.

คงทายล้อยปังเซ็ง

victoriasecret

๏ เตี่ยมาจาก..มวงจิง..แผ่งลิงหญ่าย แต่อั๊วเกิก..มวงทาย..ซำบายแสง  สายเลือกทาย..เตียมตัว..อั๊วกะแฟง  ขายข้าวแกง..ก๋วยเตี๋ยว..จงเหลียวนี้ ๏ แฟงอั๊วขาย..เต้าฮวย..กะก๋วยจั๊บ  น้องเมียรับ..แฟ้งชาย..ขายบะหมี่ ลูกคงโต..เป็งทะหาง..ต้างไพรี  ลูกคงที่..สองน่ะ..พะยาบาง ๏ คงที่สาม..มังรุ่ง..อยู่กุงเทียบ  มังคอยเกียบ..พาสี..ลีทุกอย่าง คงที่สี่..ชีช้ำ..อีสำอางค์ อยู่ว่างว่าง..เปี่ยงใจ..ไปเป็งเก ๏ คงที่ห้า..ตำหรวก..คอยตวกรก  เลื่องต่อยชก..ยิงกัง..มังว่าเก๋ คงที่หก..เหล็กอ่อง..ยังนองเป  ร้องโยเย..ทำที..จะมีเมีย ๏ คะรึหาก..หลังนั้ง..เกือกพังล้าง  มีห้องว่าง..ให้เช่า..เอาหลกเบี้ย มีโรงสี..ยุ้งข้าว..โรงเหล้าเบียร์  คำของเตี่ย ..อั๊วยัง..จำฝังใจ ๏ ว่าจงรัก..แผ่งลิง..ถิ่งที่อยู่  อย่าลบหลู่..ข้าวแลง..แกงปาไหล เสียพาสี..เข้ารัก..พักทะนาไท  อั๊วจึงไล่..สุกสัง..นิรังลอง ๏ กองอังนี่..อาเตี่ย..อีเขียงห้าย ม่ายถูกจาย..อาม้า..มาช่วยแก้ กั่วจะล่าย..หยั่งนี่..ตีกานแจ ปลาชุมอา..เฮียแจ้..มาแก้กอง ๏ อาหมวยจบ..อักสอง..ลองแก้ขาย สามผาดนอก..และนาย..เกินถ่ายถอง ซ้ออ่างปาย..ขามปาย..นายทามนอง  อั๊วเลยลอง..ส่องผ่าง..ให้อ่างกัง...๚ะ
31 ตุลาคม 2558 18:28 น.

จำใจจำจากเจ้า กัลยา

victoriasecret

จำใจจำจากเจ้า	กัลยา
จำนิราศแรมรา	ห่างเจ้า
จากไทยสู่มลายา	แสนเปลี่ยว  ใจเฮย
ใจพี่นี้แสนเศร้า	แต่ต้องจำทน

จำใจพี่จำจาก	จำพลัดพรากจากกานดา
มุ่งสู่มลายา		ก็เพราะว่ามาทำงาน

จากเธอพี่แสนช้ำ	ต้องทนทำแม้ร้าวราน
หวังไว้คงไม่นาน	ได้กลับบ้านสานรักเรา

เวลาแค่สี่ปี ยอดชีวีอย่าได้เศร้า กล้ำกลืนฝืนทนเอา จนสองเราได้พบเจอ
ตัวพี่แม้อยู่ไกล แต่หัวใจอยู่ที่เธอ พี่นั้น มั่นเสมอ ขอให้เธอ จงเชื่อใจ
เวลาแม้แปรผัน แต่พี่นั้นไม่เปลี่ยนไป สี่ห้องดวงฤทัย พี่เก็บไว้ให้แก้วตา
โปรดจงรอคอยพี่ เพียงสี่ปีนะกานดา จะเฝ้ารอเวลา กลับไปหายอดชีวี
อยู่ไกลถึงมาเลย์ฯ ไม่หันเหจากคนดี กี่เดือนหรือกี่ปี ใจพี่นี้ยังมั่นคง
ขอฝากให้ทรามวัย จากดวงใจอันซื่อตรง มอบไว้ให้อนงค์ ขอเธอจงเฝ้ารอคอย.
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟvictoriasecret
Lovings  victoriasecret เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงvictoriasecret
>