รักเหนือรัก

สุนทรวิทย์

ฉันจงรัก ธรณินทร์ ถิ่นกำเนิด
			รักทูนเทิด บูชา ฟ้าดินหนอ
			รักสมบัติ เฟื่องฟู มิรู้พอ
			รักเหล่ากอ ญาติมิตร สนิทใจ
				   รักรวี ทอแสง เลี้ยงแหล่งหล้า
			รักจันทรา เรืองรอง ผ่องสุกใส 
			รักพิรุณ ซึมซาบ อาบไผท
			รักดอกไม้ เอ็นดู หมู่ภมร
				   รักแถบรุ้ง ฉายเฉิด เกิดสีสัน
			รักอรัณย์ วนา ป่าสิงขร
			รักกุ้งหอย ปูปลา วาริจร
			รักวิหค ทิชากร โผร่อนบิน
	
				   รักเม็ดกรวด เม็ดทราย พื้นชายหาด
			รักคลื่นสาด คลื่นกลบ ซบผาหิน
			รักพระพาย สายลม ห่มชีวิน
  รักมิสิ้น คำสรร พรรณนา
	     รักทั้งหลาย ในธาตรี ที่ประจักษ์
  แม้นเปรียบรัก หนึ่งนั้น พลันด้อยค่า
  รักเหนือรัก รักมั่น ศรีภรรยา
  ฉันรักกว่า ทุกรัก คือรักนาง				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>