สวมกอด : A Hug

Prayad

กอดเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรัดสัมผัสร่าง
สุขมิสร่างสื่อซึ้งคะนึงหา
โศกและเศร้าเราร้างเมื่อห่างลา
สุขหรรษาเมื่อพบประสบกัน
กำลังใจแรงร่วมกับสวมกอด
คือคิดฮอดคิดถึงคะนึงฝัน
ถ่ายทอดทุกข์ปัญหาสารพัน
เป็นรางวัลปลอบจิตอุทิศงาน
กอดยังถือสื่อเห็นอยู่เป็นสุข
ผ่านพ้นทุกข์บุกบึ่งกลับถึงบ้าน
สื่อโศก-สุขคลุกกันทุกวันวาร
ขื่นขม-หวานได้ตลอด...สวมกอดกัน
A Hug is an embrace, 
To show that you care, 
A hug would be nothing, 
If you weren't there, 
A Hug can be for happiness, 
For when you've done well, 
A hug can be for depression, 
A story that you'll tell, 
A Hug can be showing, 
That you missed some one so, 
It can tell them that you're happy, 
That they've finally come home, 
A Hug can be for telling, 
Some one that you care, 
To show them that you know, 
And that at least one person is there, 
A Hug can be so many things, 
Whether the cause is good or bad, 
A Hug can be for anyone, 
If they're happy, or sad.
(XxEmotional PoetxX)
comments powered by Disqus
  Prayad

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>