การให้เกียรติ

อ.วรศิลป์

การให้เกียรติคนอื่น
เกียรติหวนคืนสู่ตัวเรา
การให้ไมตรีเล่า
คนอื่นเขาให้ไมตรี

ปรารถนาดีกับคนอื่น
เขาหยิบยื่นคืนเรานี้
ร้อยเท่าพันทวี
มากเกินที่ให้เขาไป

เพราะให้จึงได้รับ
หวนคืนกลับสู่ผู้ให้
ให้เกียรติคนอื่นไป
ยิ่งมากมายได้เกียรติคืน
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>