โทษปี่ โทษกลอง

อ.วรศิลป์

กิจการหลายปีที่ก่อตั้ง
ดูเหมือนยังก้าวไปไม่ถึงไหน
ดูรอบข้างคู่แข่งแซงหน้าไป
ลองแก้ไขมากมายหลายวิธี

เที่ยวค้นหาจุดบอดอยู่ตรงไหน
อยู่ที่ใครคนนั้นหรือคนนี้
อีกกล่าวโทษคนนั้นทีคนนี้ที
ทั้งทั้งที่ควรโกรธโทษตัวเอง

จุดบอดของคนอื่นอาจมีบ้าง
แต่จุดบอดเจ้าตัวช่างมีเป็นเข่ง
แปลกดีนะไม่ยักเจอของตัวเอง
ยังปากเก่งรำไม่ดีโทษปีกลอง
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>