ก้อนเมฆ

อ.วรศิลป์

เมฆบนฟ้าที่มี
วันนี้ต่างจากเมื่อวาน
ลมเลื่อนเมฆเคลื่อนพ้นผ่าน
เมฆอยู่ไม่นานผ่านไป
เมฆบนฟ้าที่เห็น
ลอยเด่นอยู่บนฟ้าไกล
ทุกวันจึงเป็นก้อนใหม่
เปลี่ยนไปไม่ใช่ก้อนเดิม
เมฆบนฟ้าหมุนเวียน
แปรเปลี่ย่นมาตั้งแต่เริ่ม
เป็นมาแต่คราดั้งเดิม
คราเริ่มมีเมฆบนฟ้า
อย่าหวังแน่นอนก้อนเมฆ
ธรรมชาติสรรเสกเป็นมา
งดงามชั่วยามบนฟ้า
ไม่นานดอกหนาลาไป
เมฆบนฟ้าวันนี้
รู้ดีว่าเป็นก้อนใหม่
เงยหน้ามองฟ้าคราใด
ทำใจไม่ใช่เมฆเดิม
ป.ล. บทสอนของก้อนเมฆ รู้สังเกตจึงเข้าใจ
(10.10.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>