แ ม ล ง ป อ สี ฟ้ า ...

พันดาว

:-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: 

  ฉันผ่านเข้ามาในยามเธอ อ่อนล้า สับสน
  ฉันคงไม่สามารถช่วยแก้ไขในสิ่งที่ผ่านมา
  คงให้ได้แค่เพียง- กำลังใจ 
   กับคำว่า ห่วงใยเสมอ
  สิ่งเล็กๆ ที่เธออาจมองไม่เห็น 
   แต่เธอคงสัมผัสได้ มิ ต ร ภ า พ ข อ ง เ ร า
 :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: :-+-: 

ฉั น เ ป็ น แ ม ล ง ป อ สี ฟ้ า ...
สิ่ ง เ ล็ ก ๆ ใ น ส า ย ต า . . .   เ พี ย ง ผ่ า น ม า  ใ น ช่ ว ง เ ว ล า เ ธ อ สั บ ส น
ข อ ใ ช้ ปี ก บ า ง ใ ส . . .  พั ด ส า ย ล ม อ่ อ น  ดั บ ค ว า ม ร้ อ น ร น 
จ ะ เ ล่ า นิ ท า น จ น ก ว่ า ทุ ก เ ม็ ด ฝ น จ ะ จ า ก ล า

เ ธ อ อ า จ ม อ ง ไ ม่ เ ห็ น ฉั น ...
ข อ เ พี ย ง เ ธ อ สั ม ผั ส  ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย กั น นั่ น ได้ 
ใ ห้ รู้ ว่ า  เ ส้ น ท า ง นี้ เ ธ อ ไ ม่ เ ค ย เ ดิ น เ ดี ยว ด า ย
ฉั น จ ะ เ ป็ น ด ว ง ด า ว พ ร่ า ง พ ร า ย ที่ มี ค ว า ม ห ม า ย ย า ม เ ธ อ แ ห ง น ม อ ง

ฉั น อ ยู่ ต ร ง นี้  ใ น ที่ ค ว า ม คิ ด ถึ ง
เ ป็ น ด ว ง จั น ท ร์ ที่ ก ร ะ ต่ า ย น้ อ ย คิ ด คำ นึ ง แ ล ะ ฝั น ห า 
เ ป็ น ปุ ย เ ม ฆ ข า ว . . .  ใ ห้ ค น ช่ า ง ฝั น  เ ห ม่ อ ม อ ง สุ ด ส า ย ต า
สุ ด ท้ า ย   ฉั น จ ะ จ า ก ล า . . .  เ ฉ พ า ะ เ ว ล า เ ธ อ นิ ท ร า ฝั น ดี
-- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- -- ++ -- 
แมลงปอ...สีฟ้า โดย แอ็ปเปิ้ล

แมลงปอ...สีฟ้า
เธออ่อนโยนตลอดเวลา แม้ในสายลมที่เหน็บหนาว
ปีกของเธองดงาม ยามบินข้ามผ่านฟากฟ้าพราว
เธอมีแววตาคู่ฝัน ที่สุกสกาว เหมือนไออุ่นแห่งแสงดาว บนฟ้าไกล
แมลงปอ...สีฟ้า
ฉันไม่อยากให้เม็ดฝนหยดสุดท้ายต้องจากลาไปไหน
อยากมองเธอนาน ๆ ไม่อยากรู้ตอนจบของนิทานเป็นเช่นไร
ตราบรัตติกาล กล่อมฉันให้หลับใหล ก็อยากให้เธอยู่ใกล้ ๆ ไม่จากกัน
แมลงปอ...สีฟ้า
เธอ คงอ่อนล้า อยู่บนฤดูกาลแห่งความฝัน
เหนื่อยไหม ปีกบางใส ที่พัดผ่านสายลมอ่อน เพื่อฉันมานานวัน
หยุดพักบ้างแล้วกัน ... ขอให้วันนี้ฉัน ได้ทำเพื่อเธอ
				
comments powered by Disqus
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:41 น. - comment id 457168

  To:
       แอ็ปเปิ้ล:
          เย้ๆ.. มาแล้ว ขอบคุณแอ็ปเปิ้ลมากที่แต่งกลอนที่เพราะๆๆ ชอบมากๆเลย ไม่ได้แต่งร่วมกันนานแล้วเนอะ ขอบคุณเสมอที่ติดตามผลงานนะ 
    คิดถึงเช่นกัน
  
  1.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:30 น. - comment id 461006

  To:
       บินเดี่ยวหมื่นลี้:
       ขอบคุณที่เข้ามาทักทาย... 
  
  
  1.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:54 น. - comment id 472635

  To:
       ลอยไปตามสายลม:
          ดีใจที่เพื่อนเก่ายังติดตามกลอนกันเสมอนะ ตอนนี้คงเรียนหนังซิ เอาใจช่วยนะ สู้ๆๆๆ ว่าแต่ แคนโต้ คือการแต่งกลอนแบบไหนเหรอ .. ทำไมชื่อคล้ายๆญี่ปุ่น
  
  12.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:43 น. - comment id 489978

  To:
       นางสาวใบไม้:
          ขอบคุณนะ ที่แวะเวียนมารอบสอง 
  
  1.gif1.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:47 น. - comment id 491791

  To:
       rain:
          ขอบคุณสำหรับบทกลอนที่แต่งตอบนะ แมลงปอตัวโต อิอิ กลอนของเรนพันดาวชอบจัง อ่านแล้วงดงาม ดีใจที่ได้กลับมาอ่านกลอนกันอีกครั้งหนึ่งนะ
  
  1.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:48 น. - comment id 491792

  To:
       ท่องเมฆา:
          ยินดีต้อนรับสู่บ้านพันดาวนะ 
  
  1.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:52 น. - comment id 491793

  To:
        ทะเลใจ:
           โห... ขอบคุณมากมายเลย เป็นกำลังใจกับพันดาวมาก รู้สึกดีจังที่ใครได้อ่านกลอนเราแล้ว สัมผัสได้ ปลื้มๆๆ
  
  12.gif
 • พันดาว

  20 กันยายน 2548 09:42 น. - comment id 502168

  To:
       namsai:
          นั่นนะซิ พันดาวก็ได้ยินหนังเรื่อง หนึ่งตะวันพันดาว นะ อืม... ชื่อเรื่องเพราะดีนะ อิอิ
  
  1.gif
 • ผู้หญิงไร้เงา

  16 กันยายน 2548 10:30 น. - comment id 515911

  แม้นเธอเป็นแมลงปอใช้ล้อเล่น
  ฉันยังเห็นความรักมาทักถาม
  เฝ้าวนเวียนชิดใกล้ใจติดตาม
  ทุกโมงยามเห็นความงามความรักเธอ
  
  11.gifกลอนอ่านแล้วอบอุ่นจัง หายไปนานเลย สบายดีไหมค่ะ11.gif
 • นางสาวใบไม้

  16 กันยายน 2548 11:00 น. - comment id 515918

  แมลงปอ...ที่ใจดี...
  ------------------36.gif
  ...อบอุ่น....จังค่ะ
 • พุด

  16 กันยายน 2548 11:07 น. - comment id 515931

  36.gif10.gif
  ผู้ชายแสนอบอุ่นอ่อนโยน
  ในร่มรักเรือนไทย
  พรากลาเรือนไปแสนนานค่ะ
  งาน
  ยังงามละมุนละเมียดเหมือนเดิม
  เพิ่มเพียงให้หลายๆดวงใจผู้รับ
  รู้สึกเหงาในแววตา
  และ
  กับหวังหยาดน้ำตาของคนพิเศษ
  ที่พันดาวคงอยากฝากคำถึง คะนึงหา
  36.gif
  พุด..เคยดูหนังเกี่ยวกับผีเสื้อค่ะ
  จำชื่อไท่ได้แล้ว
  เล่นโดยเควิน คอสเน่อร์
  พระเอกเป็นหมอ
  นางเอกด้วย
  เธอไปทำงานในแดนดินอัฟริกา
  (หรืออเมริกากลางก็ไม่จำแล้ว)
  ในท่ามผู้ยากไร้ในหุบผาที่ซ่อนตัวลี้ลับ
  แล้ว
  วันหนึ่งก็เกิดอุบัติเหตุ
  เธอ..
  มาหาพระเอกในร่างผีเสื้อค่ะหรือแมลงปอนี่แหละ
  และ
  มาเตือนให้พระเอกไปตามหาร่างเธอ
  จะอย่างไร
  จำได้เมื่อไรจะกลับมาบอกชื่อเรื่องให้ไปหามาดูค่ะ เพราะพุดร้องไห้สะอื้นเลยเท่าที่จำได้
  36.gif
 • พันดาว

  16 กันยายน 2548 11:29 น. - comment id 515944

  To:
        ผู้หญิงไร้เงา:
             ดีใจจัง.. ญ ไร้เงามาเป็นคนแรกเลย พร้อมกลอนความรักที่ไพเราะ ขอบคุณนะ ที่ตอนรับกันเสมอ พันดาวสบาย วันนี้ว่างละ เลยแวะมาเยี่ยมเพื่อนๆ คิดถึงทุกๆคนจัง
  12.gif
 • พันดาว

  16 กันยายน 2548 11:32 น. - comment id 515948

  To:
        นางสาวใบไม้:
             ขอบคุณนะที่แวะมานะ พันดาวได้อ่านกลอนนางสาวใบไม้หลายบทเลย ชอบมาก ดีใจที่อ่านแล้วรู้สึกอบอุ่น ... 
  12.gif
 • พันดาว

  16 กันยายน 2548 11:35 น. - comment id 515951

  To:
        พุด พัดชา:
            ขอบคุณการตอนรับที่ดีเสมอของ
  พุด อ่อนหวานมาก หนังเรื่องที่พุดเล่าให้ฟังพันดาวจำได้เคยดูแล้วนะ นานแล้ว แต่จำได้ว่า เปลี่ยนช่องมาเจอหนังดำเนินเรื่องไปซักพักแล้วละ แต่ยังจำได้ถึงความประทับใจ 1.gif12.gif
 • บินเดี่ยวหมื่นลี้

  16 กันยายน 2548 11:57 น. - comment id 515968

  เคยเหมือนกันนะ...แอบห่วงใยเขาอยู่ห่างๆ...บางครั้งจนกลัวว่า เพราะความห่างมันจะทำให้ความห่วงใยเจือจางไป...
  
  ***แวะมาทกัทายครับ
  31.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  16 กันยายน 2548 13:38 น. - comment id 516027

  55.gif
  ****************************************************************
  แมลงปอ...สีฟ้า
  เธออ่อนโยนตลอดเวลา แม้ในสายลมที่เหน็บหนาว
  ปีกของเธองดงาม ยามบินข้ามผ่านฟากฟ้าพราว
  เธอมีแววตาคู่ฝัน ที่สุกสกาว เหมือนไออุ่นแห่งแสงดาว บนฟ้าไกล
  
  แมลงปอ...สีฟ้า
  ฉันไม่อยากให้เม็ดฝนหยดสุดท้ายต้องจากลาไปไหน
  อยากมองเธอนาน ๆ ไม่อยากรู้ตอนจบของนิทานเป็นเช่นไร
  ตราบรัตติกาล กล่อมฉันให้หลับใหล ก็อยากให้เธอยู่ใกล้ ๆ ไม่จากกัน
  
  แมลงปอ...สีฟ้า
  เธอ คงอ่อนล้า อยู่บนฤดูกาลแห่งความฝัน
  เหนื่อยไหม ปีกบางใส ที่พัดผ่านสายลมอ่อน เพื่อฉันมานานวัน
  หยุดพักบ้างแล้วกัน ... ขอให้วันนี้ฉัน ได้ทำเพื่อเธอ
  
  ****************************************************************
  ไม่ได้อ่านกลอนของพันดาวตั้งนานนะ
  สมกับที่เพื่อน ๆ และพี่พุดชม ว่า อบอุ่นเสมอ ไพเราะจัง
  คิดถึงเธอนะ แมลงปอ..สีฟ้า ตัวอ้วน อิอิ 36.gif65.gif
 • namsai

  16 กันยายน 2548 15:31 น. - comment id 516083

  
  
  +++
  ++
  +
  เ ป็ น แ ม ล ง ป อ น้อ ย น้ อ ย ค อ ย ห่ ว ง ใ ย
  ใ ค ร อี ก ค น ที่ อ ยู่ ไ ก ล....
  ...แ ต่..เ ข า เ ป็ น ค น ที่ ไ ร้ ใ จ..
  จึ ง ไ ม่ อ า จ สั ม ผั ส ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย ใ ด ใ ด..
  ..จ า ก ฉั น เ ล ย..
  +
  ++
  +++
  
  คิดถึงพันดาวจัง..
  
  ยิ่งดูละครเรื่อง หนึ่งตะวันกับพันดาว..
  
  ยิ่งสงสัยว่าพันดาวหายไป..
  
  ++
  
  ^______^
  
  
 • นางสาวใบไม้

  16 กันยายน 2548 15:51 น. - comment id 516089

  36.gif
  แวะมาอีกรอบ...ชื่นชมน้องสาวคนดี
  ....ด้วยความรักจ้ะ...
  
  ..^________________________^.
 • rain..

  16 กันยายน 2548 19:26 น. - comment id 516143

  แมงปอ..ปีกบาง..
   เธอต่าง..จากฉันมากมาย..
    เธอมีท้องฟ้าได้ระบาย..
   เธอมิเดียวดาย ..แบบฉันเป็น..
     ปีกบางที่อ่อนโยน..
   แข็งแกร่งและลุกโชน.. มิซ่อนเร้น..
    แมงปอ ..ปุยเมฆ..ไร้กฎเกณฑ์..
  สิ่งที่เห็น .. เธอคือความงดงาม..
    เธอให้ความสำคัญ..
  และเธอมอบฝัน .. ให้ฉันติดตาม..
    และเธอก็ไม่เคย..เอ่ยห้าม..
   เมื่อฉันหลงทาง..เธอมิเคยห่าง..จากไปไกล..
     ฉันอบอุ่น..เมื่อเธออยู่..
   อยากสัมผัสปีกหรู ..ที่สดใส
    ฉันอยากบิน..ค้นหา..บางสิ่งในหัวใจ..
   แมงปอตัวโตงัย.. ที่ป้องกันภัยฉันได้ .. ทุกเวลา..  74.gif..
  
       แบบเรน.. คิดถึงพี่ชายพันดาว..
   และเรนก็ คิดถึง..พี่สาวแอ็ปเปิ้ลด้วยนะคะ 58.gif..
      เรนขออนุญาต ..พี่ชายและพี่สาวเก็บบทกวี..ที่เรนรักอันนี้ .. ในไดฯของเรน นะคะ ..
  
  36.gif
 • ท่องเมฆา

  16 กันยายน 2548 23:25 น. - comment id 516198

  36.gif
  
  แวะมาชื่นชมบทกลอนด้วยคนครับ...
 • ทะเลใจ

  17 กันยายน 2548 10:57 น. - comment id 516273

  เพราะทั้งของคุณพันดาวและพี่แอ๊ปเปิ้ลเลยเจ้าค่ะ ....
  
  
  ชอบทุกตัวอักษรที่แต่ง ชอบทุกคำที่ใช้ ...
  
  อ่านแล้วอบอุ่นมากมายเลยค่ะ
  
  อบอุ่นหัวใจจริง ๆ ๆ 
  
  
  แวะมาทักทายค่ะ ขออนุญาติเก็บไว้หน้าส่วนตัวนะคะ ..
  
  
  11.gif
 • ลอยไปลอยมา...

  19 กันยายน 2548 15:54 น. - comment id 516763

  แมลงปอตัวน้อย
  เจ้าเหนื่อยหรือยัง
  มาพักตรงนี้ดีกว่า
  
  แมลงปอสีฟ้า
  สีเจ้าสวยนะ
  แต่ทำไมเจ้าดูหม่นหมอง
  
  แมลงปอสีฟ้าตัวน้อย
  ลองบินไปข้างหน้าซิ
  เห็นไหม ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่...
  
  ลองแต่งแบบแคนโต้
  ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องอ๊ะเปล่าอ่าค่ะ
  
  ^_^
 • -`๏’- G e n i 3 -`๏’-

  24 กันยายน 2548 19:02 น. - comment id 518635

  ปรบมือให้ทั้งคู่เลยค่ะ .. 
  1.gif
 • พันดาว

  26 กันยายน 2548 09:31 น. - comment id 519061

  To:
       -`๏- G e n i 3 -`๏-:
           ดีใจที่ Geni ผ่านและแวะเข้ามาอ่านกลอนของพันดาว กับ แอ็ปเปิ้ลนะ ... พันดาวไม่ได้เข้ามาแต่งกลอนนานละ แต่คิดถึงเพื่อนๆเสมอ.. 
  
  12.gif
 • สาวเจียงใหม่ สดใส สบายดี เหอๆๆๆๆๆๆๆ (ดาว พัน ดวง-เชียน เคอ ซิง)

  26 กันยายน 2548 23:01 น. - comment id 519463

  คิดถึงที่สุดเลย............
  
  จำกันได้บ่
  
  บ่ได้เข้ามาอ่านกลอน เมินล่ะ
  
  กึดเติงขนาด
  
  บ่ดีกิ๋นข้าวนักเน้อ
  
  กำเดียวมองบ่หัน เท้าก้บ่ฮู้ไหนเน้อ
  
  กลอนเพราะขนาด อบอุ่นอย่างเก่าเลยต่ะ
  
  ชอบขนาด ไปแล่ะ
 • ความทรงจำ

  28 กันยายน 2548 14:18 น. - comment id 520462

  แวะมาเยี่ยมเยียนค่า...ไม่ได้เข้ามานาน แต่ก้อยังแต่งกลอนอบอุ่น เหมาะกับพี่พันดาวอยู่นะค่ะ1.gif
 • ฟ้าสีคราม & กล้าตะวัน

  30 กันยายน 2548 15:00 น. - comment id 521545

  8.gif มาคนสุดท้ายอีกแย้วว... สหายรักทั้งสอง .. อิอิ ขอโทษน๊า ต้องเห็นใจน่ะ 
  ด้วยพันธะและหน้าที่ ..อิอิ ทำให้เราต้องมาช้าเลย 19.gif
   ชื่นใจจริงๆ อุตสาห์รบพักจากภาระที่ใหญ่หลวง .. มานั่งอ่านบทกลอน ที่งดงามอย่างนี้ 
  แมลงปอสีฟ้า...เอ๊ะ เราเห็นมันสีเขียวนี่หว่า ..
  ไม่รู้ไม่สน..ใครจะเป็นแมลงปอสีฟ้าอย่างไร 
  เราคนนี้ขอเป็นแมลงปอสีเขียวน๊า .. 51.gif
  
  ...อ่อนหวาน..งดงาม..ดูดีมีชาติมีตระกูล อิอิ ว่าไปนั้น ... 
  งดงามในมิตรภาพจัง..3.gif
  ชืนชอบ....48.gif
 • พันดาว

  5 ตุลาคม 2548 09:15 น. - comment id 523201

  To:
      สาวเชียงใหม่-ดาวพันดวง:
          นี่ๆๆ หายไปเลย เชียงใหม่เป็นไงคงชุ่มฉ่ำแน่ๆเลย เห็นมั้ยละ มาคราวนี้เราเขียนกลอนโดยไม่มีอะไรผิดเลย ... ว่าแล้วว่าต้องเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องเรา
         กึดเติงแต้ๆเช่นกั๋น
  12.gif
 • พันดาว

  5 ตุลาคม 2548 09:17 น. - comment id 523205

  To:
        ความทรงจำ:
           ขอบคุณกั๊ป.. ปิดเทอมแล้ว จะทำอะไรบ้างน้า..  ไปเที่ยวหรือเปล่า?
  
  
 • พันดาว

  5 ตุลาคม 2548 09:20 น. - comment id 523209

  To:
        ฟ้าสีคราม:
           เย้ๆๆๆ มาแล้วไม่เห็นใจ... อิอิ 
     ต้องมองอย่างจินตนาการซิ แล้วจะเห็นสีฟ้าอยู่ข้างใน นี่ๆๆ คิดถึงนะ ขอให้สอบได้คะแนนดีดีเน้อ
           ดีใจที่สหายทั้งสองคนให้การต้อนรับกับกลอนเราอย่างดี อบอุ่นจัง 
  12.gif
 • ++ตังเม++

  5 ตุลาคม 2548 10:34 น. - comment id 523275

  โย่ๆ 4.gif
  
  หวัดดีค่ะพี่พันดาว  บทกลอนนี้ไพเราะจังเลยมากๆ  อ่านแล้วอบอุ่นอ่ะ ขอเก็บนะคะ 11.gif
  
  คิดถึงตัวอักษรสวยๆบทกลอนเพราะๆของพี่พันดาวนะ  
  
  แต่งกลอนอีกสิคะ  รออยู่น้าาา 6.gif
 • พันดาว

  8 ตุลาคม 2548 13:27 น. - comment id 525001

  To:
       ตังเม:
          ขอบคุณที่แวะมา... 
          ดีใจจังที่ชอบกลอนบทนี้.. และชอบจังที่ตังเมกลับมาแต่งกลอนให้อ่านอีกเยอะแยะเลย ฝีมือการแต่งกลอนไพเราะมาก ชอบๆ ... จุ๊ๆ แอบเก็บไว้ในบทกลอนที่ชอบหลายอันเลย
  
  12.gif
 • poet_p

  11 ตุลาคม 2548 00:45 น. - comment id 525793

  งดงามจัง
  ทั้งแมลงปอ...สีฟ้า ของพันดาว
  และมิตรภาพของ...พันดารา กับ แอปเปิ้ล...

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>