สุขสันต์วันเกิด.... แ อ็ ป เ ปิ้ ล

พันดาว

ขอให้แอ็ปเปิ้ล มีความสุขมากๆๆตลอดไปนะ สุขสันต์วันเกิด
^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- ^*^ -`๏- 

ส า ย ล ม       แ ผ่ ว เ บ า   พั ด ผ่ า น
ลำ ธ า ร        โ ร ย ริ น     เ อื่ อ ย ไ ห ล
เ รื อ ง ร า ว   ร้ อ ย พั น    จ า ก ค น ไ ก ล
ดำ เ นิ น       ต่ อ ไ ป     เ ก็ บ ไ ว้ ใ น ค ว า ม ท ร ง จำ 

เ ธ อ แ ต้ ม ฝั น ด้ ว ย พู่ กั น แ ส ง ด า ว
ร ะ บ า ย ฟ้ า ข า ว ด้ ว ย เ รื่ อ ง ร า ว ค ว า ม รั ก ที่ ส ด ใ ส
สี ฟ้ า จ า ก น้ำ ท ะ เ ล  บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ก า ร เ ดิ น ท า ง อั น ย า ว ไ ก ล
บ ท ก ล อ น เ ธ อ   อ่ อ น ห ว า น อ่ อ น ไ ห ว กั บ ทุ ก หั ว ใ จ  ที่ ผ่ า น ไ ป  สั ม ผั ส เ ธ อ

เ ป็ น อี ก ปี    ที่ ผ่ า น ม า . . . แ ล ะ ผ่ า น ไ ป
ข อ บ คุ ณ  ค ว า ม ห่ ว ง ใ ย  ที่ ใ ห้ กั น เ ส ม อ
ห นึ่ ง คำ อ ว ย พ ร ...  ข อ ม อ บ ไ ว้. . . แ ด่ เ ธ อ
มี ร อ ย ยิ้ ม .     สุ ข เ ส ม อ .   เ ธ อ แ อ๊ ป เ ปิ้ ล  เ ม ล็ ด พั น ธ์ ค ว า ม รั ก แ ห่ ง จิ น ต น า ก า ร
				
comments powered by Disqus
 • แก้วนีดา

  24 มีนาคม 2549 11:01 น. - comment id 568223

  ฟากฟ้าในห้วงแห่งจินตนาการ
  ดุลดังวิมานฝันสดสวยพริ้ววิวหวาน
  ในสายลมแห่งความเย็นเด่นรัตติกาล
  เพื่อนคนนี้ไม่มีวันลืมความสัมพันธฉันและเธอ
  ขอให้มีความสุขมากๆๆนะจ๊ะเปิ้ล......36.gif11.gif16.gif
 • nig...

  24 มีนาคม 2549 11:18 น. - comment id 568226

  55.gif
  มาสุขสันต์วันเกิดด้วยคน ให้รวย ๆๆๆๆ นะคับคุณแอปเปิ้ล 
  36.gif36.gif36.gif36.gif5.gif
 • แทนคุณแทนไท

  24 มีนาคม 2549 11:33 น. - comment id 568231

  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif
  
  ขอให้มีความสุขมากๆครับ 
  
  สิ่งใดที่เป็นความงเงาม สวยงาม และดีงาม ขอให้อยู่คู่คุณตลอดไป...
 • ฤกษ์(ไม่ได้ล๊อกอิน)

  24 มีนาคม 2549 11:44 น. - comment id 568238

  มาอวยพรสุขสันติ์วันเกิด
  สิ่งประเสริฐประสพสโมสร
  ให้โชดีศรีสุขตามคำพร
  แอ๊ปเปิ้ลนอนฝันดีมีแฟนตรึม.....
  
  อิอิ ในจำนวนนั้นมาเราสักคนก็จะดี อิอิ
 • ผู้ ห ญิ ง ช่ า ง ฝั น..

  24 มีนาคม 2549 12:46 น. - comment id 568252

  สุขสันต์วันเกิดค่ะ..
  
  มีแต่ความสุขนะคะ และขอให้มีพลังใจที่เข้มแข็งในทุกย่างก้าวของชีวิตค่ะ
  
  36.gif
 • ผู้หญิงไร้เงา

  24 มีนาคม 2549 12:55 น. - comment id 568255

  อธิษฐานให้เธอพบเจอแต่ความสุขสันต์
  มีชีวิตที่ดีในทุกคืนวันและยิ่งกว่านั้นคือสดใส
  หวังสิ่งใดให้สมหวังทุกครั้งมีแต่ความสุขใจ
  และหากเธอต้องการอะไรขอให้ได้นะคนดี
  
  ซึ่งฉันไม่มีอะไรที่จะให้มากกว่าคำอวยพร
  แต่สิ่งหนึ่งที่ยังแน่นอนจากฉันคนนี้
  คือรัก..คือจริงใจ...คือความห่วงใยที่ยังมากมี
  เพราะเธอคือน้องที่แสนดีที่ฉันนี้รักจริงใจ
  
  11.gifสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะน้องแอ็ปเปิ้ล (26 มีนาคม ....) ขอให้น้องมีความสุขมาก ๆ คิดสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนานะจ๊ะ11.gif
 • MomMamSan

  24 มีนาคม 2549 13:27 น. - comment id 568264

  แวะเข้ามาสุขสันต์วันเกิดด้วยคนงับ มีฟามฉุกมั่กๆน้างับ 36.gif36.gif36.gif เอ้า!!!ให้ดอกไม้ฉามดอกงับ
 • เมจิคเชี่ยน ขี้เกียจล๊อคอิน

  24 มีนาคม 2549 13:29 น. - comment id 568266

  อิอิ
   มาร่วมด้วยอวยพร
  
  ขอให้แอปเปิลสวยๆตลอดไปชั่วกาลนานเทอญ.. นะขอรับ อิอิ
  
  
  มีความสุขมากๆขอรับ
  59.gif
 • ไหน

  24 มีนาคม 2549 13:56 น. - comment id 568271

  ไม่มีคำอวยพรใด-ใดที่มากมาย
  ไม่มีบทความที่ซึ้งความหมายมากค่า
  ไม่มีสิ่งของสำคัญที่น่าจดจำตรึงตรา
  ขอแค่ให้มีความสุขก็เพียงพอ
  
  
  มีความสุขในวันเกิดและวันต่อ ๆ ไปนะครับ
  
  ร่วมอวยพรให้แล้วกันน่ะ
  
  36.gif
 • นางสาวใบไม้

  24 มีนาคม 2549 14:38 น. - comment id 568277

  
  เพราะเธอคือ..เมล็ดพันธุ์แห่งความรัก..อันงดงาม
  เพราะเธอคือ..นิยามมิตรภาพอีกปลายฟ้าอันสดใส
  เพราะเธอคือ..สาวน้อยช่างฝันผู้เป็นที่หนึ่งในหัวใจ
  เพราะเธอคือ..ตัวแทนของความห่วงใยในกระแสกาลเวลา
  
  ----------------------------36.gif
  
  อาจวันคืนเปลี่ยนผัน...หากนับนิรันดร์แต่นี้
  
  ขออวยพรให้สิ่งดีดี...มาสู่ชีวิตเธอดังใจปรารถนา
  
  แย้มรอยยิ้ม..เบ่งบานอบอวลทุกถ้อยคำไหวหวานที่รจนา
  
  แอ็ปเปิ้ล...เธอคือหนึ่งเมล็ดพันธุ์แห่งความรักอันมายมากค่า..ในธารใจ
  
  
  
  -----อยากเห็นน้องสาวคนดี----
  ----------ยิ้มได้อย่างวันนี้---------
  -------------และตลอดไป----------
  -----รักจ้ะ----- 16.gif ---- จาก....พี่ใบไม้ ----
  
 • ดอกบัว

  24 มีนาคม 2549 15:57 น. - comment id 568293

  ลัคนาถึงวันเกิดเลิศราศี
  
  ดอกบัว ร่วมสุขสันต์สร้างหรรษา
  
  อวยพรให้คุณแอ็ปเปิ้ลสุขอยู่ทุกครา
  
  เปี่ยมปัญญาสถาพรพูนทวี
  
   มีโชคลาภวาสนาพาเกษม
  
  ให้ปรีดิ์เปรมปลาบปลื้มเป็นสุขศรี
  
  แม้ทุกข์โศกโรคร้ายอย่าได้มี
  
  ให้ชีวีมีสุขทุกวันคืน
 • พี่พุด

  24 มีนาคม 2549 16:26 น. - comment id 568300

  16.gif36.gif
  สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
  มีความสุขมากๆค่ะน้องรัก
  
  ฝากคิดถึงพันดาวด้วยนะคะ
  36.gif16.gif
 • mini_pk

  24 มีนาคม 2549 18:05 น. - comment id 568335

  โว้วๆ
  
  พี่แอ็ปเปิ้ลแก่ขึ้นอีกปีแร้วนะคะ
  
  ฮ่าๆ แล้วแบบนี้จามีของขวันให้นู๋ป่านปะ
  
  เง็งเรย วันเกิดครายกานแน่ หึหึ
  
  มะยู้จาอวยพรไรดี
  
  เอาพรนี้ละกานคร่า
  
  * โชคดีจงมีแก่ท่าน *
  
  อิอิ
  
  เปงกำลังใจให้ซาเหมอคร่า
  
  จุ๊บๆ
 • Lillypen

  24 มีนาคม 2549 18:17 น. - comment id 568339

  ร่วมอวยพรด้วยคน
  มีความสุขมากๆนะ 
  คิดสิ่งดีๆ ขอให้สมความปราถนา
  ทำงานราบรื่น เพื่อนฝูงรักใคร่สนิทสนม
  ร่ำรวยๆขึ้น ละกัน ^^40.gif11.gif
 • ไรไก่

  24 มีนาคม 2549 20:26 น. - comment id 568365

  สุขสันต์วันเกิดค่ะ
  ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
  36.gif36.gif
 • *กระดานโต้คลื่น

  24 มีนาคม 2549 22:15 น. - comment id 568388

  สุขสันต์วันเกิดนะค่ะ พี่แอ็ปเปิ๊ล
  
  ขอให้พี่มีความสุขมากนะค่ะ
  
  เป็นอีกปีแล้วสินะที่เมล็ดพันธุ์เติบโต
  
  ขอให้ต่อจากนี้ไป เมล็ดพันธุ์นี้
  
  ได้เติบโตภายใต้ความสวยงามและความยิ่งใหญ่ตลอดไปนะค่ะ
  
  
  
  พี่พันดาวก็แต่งกลอนให้พี่แอ็ปเปิ๊ลเพราะมากเลยนะค่ะ
  
  สัมผัสได้ถึงความผูกพันที่มีให้กันเสมอมา
  
  
  ขอบคุณนะค่ะพี่แอ็ปเปิ๊ล สำหรับบทกลอนแห่งความสุขทุกบทกลอน
  
  ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มที่มีความหมายค่ะ
  
  ขอบคุณสำหรับความห่วงใยที่มีให้กันนะค่ะ
 • ธรรมาภิวัฏ

  24 มีนาคม 2549 23:32 น. - comment id 568396

  สุขสันต์วันเกิด.... แ อ็ ป เ ปิ้ ล46.gif
 • rain..

  25 มีนาคม 2549 07:04 น. - comment id 568415

  ..เรนขอให้พี่แอ็ปเปิ้ลของเรน..มีความสุขมากๆ..ในวันคล้ายวันเกิดนะคะ..
  
   เรนสัมผัส..หัวใจที่งดงามของพี่แอ็ปเปิ้ลได้นะคะ..
    คิดถึง..ที่สุดด้วยดิคะ..36.gif..
  11.gif
 • บินเดี่ยวหมื่นลี้

  25 มีนาคม 2549 12:52 น. - comment id 568443

  สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดครับ
  31.gif
 • ammydear

  25 มีนาคม 2549 12:56 น. - comment id 568444

  36.gif36.gif36.gif
  
  เดียร์...ขอร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของ พี่แอ็ปเปิ้ล ด้วยอ่ะค่ะ.....
  
  ขอให้พี่แอ็ปเปิ้ล มีความสุขมากๆๆตลอดไปนะคะ.....
  
  6.gif36.gif6.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  26 มีนาคม 2549 11:54 น. - comment id 568567

  58.gif พันดาว + ฟ้าสีคราม
  
  ยังจำได้ไหม...
  ความลับของดวงดาวที่พร่างพราวบนฟากฟ้า
  ความฝันของฉันและเธอมาบรรจบพบกันที่ในแววตา
  บนถนนมิตรภาพสายกาลเวลา เรามีกันเสมอมาตลอดไป
  
  ฉันยังจำได้ดี
  ทุกความฝันที่แต้มสี ทุกบทกวีที่พลิ้วไหว
  หล่อหลอมทุกตัวอักษร ด้วยความรู้สึกจากหัวใจ
  เกิดเป็นกลุ่มมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่ ...แอ็ปเปิ้ลสีฟ้า....พันดาราสีคราม...
  
  
  ขอบคุณพันดาว และฟ้าสีคราม มาก ๆ นะ สำหรับของขวัญที่มากค่า
  ขอบคุณที่ดูแล ห่วงใยกันในทุกเรื่องราว 
  ขอบคุณที่คอยฉุดดึงความฝันไม่ให้เลือนหาย
  ขอบคุณทุกอักษร ทุกบทเพลงที่ร่วมแบ่งปัน
  ขอความสุขนั้นกลับคืนสู่เพื่อนทั้ง 2 ด้วยนะ ขอบคุณจากใจจริงจ๊ะ 36.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  26 มีนาคม 2549 11:59 น. - comment id 568568

  62.gif แก้วนีดา
  
  ขอให้ฟากฟ้าของเธอสดใสงดงาม
  ขอให้ทุกโมงยามมีความสุขทั้งตื่นและหลับฝัน
  คำอวยพรใด ๆ ที่เธอส่งถึงกัน
  ขอสิ่งดีดีนับร้อยพันคืนกลับให้เธอ
  
  ขอบคุณมากคะดา ที่แวะมาร่วมอวยพร
  
  
  55.gif nig
  
  ขอบใจมากจ๊ะ nig สมคำอวยพรนะ รวย ๆๆๆ เย้ ๆๆ อิอิ
  ยังไงก็ขอให้มีความสุข และก็รวย ๆ เช่นกันนะ
  
  
  42.gif พี่แทนไท
  
  น้อมรับคำอวยพรที่งดงามของพี่ชายคะ 
  ขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้านะคะ ขอสิ่งดีดีอยู่เคียงคู่พี่แทนไทเช่นกันค่ะ
  
  
  65.gif พี่ฤกษ์
  
  คำอวยพรพี่ฤกษ์เจ๋งมากเลยนะ แต่ไม่ขอแฟนตรึมได้ป่ะ
  ขอเป็นคนที่เค้ารักเรา เรารักเค้า นิสัยดี จริงใจ แล้วก็ ฯลฯ อิอิ
  ขอบคุณมากคะ ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะ
  
  
  1.gif ผู้หญิงช่างฝัน
  
  ขอบคุณมากคะในความห่วงใย จะหล่อหลอมทุกคำอวยพร
  เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ให้ก้าวเดินต่อไปคะ มีความสุขเช่นกันนะคะ
 • แอ็ปเปิ้ล

  26 มีนาคม 2549 12:39 น. - comment id 568573

  42.gif พี่ผู้หญิงไร้เงา
  
  ขอพรประเสริฐและสิ่งดีดีทุกมุมโลก
  เป็นสายลมโบกพัดพาความสุขมาหา
  ขอความรัก อุ่นหวาน อยู่แนบใจตลอดเวลา
  ขอฟากฟ้าคอยคุ้มครองให้ปลอดภัย
  
  แหละแล้ววันเกิดของเราก็มาถึงนะคะ เช้านี้แอ็ปเปิ้ลไปทำบุญมา
  อธิษฐานเผื่อพี่สาวแล้วคะ สุขสันต์วันเกิดเช่นกันนะคะ 
  ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ
  
  
  62.gif MomMamSan
  
  ขอบคุณดอกไม้ที่สวยงามน่ะงั้บ อิอิ มีความสุขจังเลย
  
  
  17.gif เมจิคเชี่ยน ขี้เกียจล๊อคอิน
  
  5555 ไม่ใช่แม่มด ไม่ใช่ผู้วิเศษนะ จะสวยตลอดไปได้อ่ะ อิอิ
  ขอบคุณนะสำหรับคำอวยพรนะ ขอเป็นคนน่ารักก็พอ เจ้าคะ หุหุ
  
  
  65.gif ไหน
  
  ไม่มีคำอวยพร ไม่มีบทความซึ้ง ไม่มีของสำคัญ
  แค่ความปรารถนาดีให้เรามีความสุข ก็อุ่นใจแล้ว 
  ขอบคุณนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง และมิตรภาพดีดี
  มอบเพลงนี้ให้นะ....คิดถึงจ้า
  .
  เธอรู้ไหม ว่าในวันวาน ฉันเป็นแค่คนเหงาๆ 
  จะมองดวงดาว สักกี่ดวงดาว ก็ไม่สวยอย่างใคร 
  โลกใบนี้ โลกใบนี้ อาจจะมีผู้คนมากมาย 
  แต่มันคล้ายๆ ว่าฉันไม่มีใคร..เลย 
  
  และเธอรู้ไหม ว่าเธอเป็นคนเข้ามาเปลี่ยนวันเหงาๆ 
  จะมองดวงดาวสักกี่ดวงดาว มันก็สวยจับใจ 
  ในบางครั้ง ในบางครั้ง ฉันก็เหมือนฝันไป 
  นี้ความจริงใช่ไหม ที่ฉันมีเธอ 
  
  ลมอะไรไม่รู้พัดเธอมา มาทำให้ฉัน มีชีวิตชีวา 
  มาทำให้ฉันนั้นรู้ว่า ความรักมีค่าเพียงใด
  
  
  57.gif พี่นางสาวใบไม้
  
  ขอบคุณสิ่งดีดีที่เธอมีให้มา
  ทุกวันเวลาชีวิตฉันมีความหมายเพราะเธอคนนี้
  รักเธอนะ อยากให้รู้ แม้ต้องห่างไกลกันก็ตามที
  แต่ทุกความรู้สึกดีดี จะมีให้เธอคนนี้ตลอดไป
  
  ^______^ ฉีกยิ้มกว้าง เลยคะ จะยิ้มหวานให้พี่อ้อ
  ขอให้พี่อ้อมีความสุขเช่นกัน รักจ๊ะ คิดถึงด้วยนะ 36.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  26 มีนาคม 2549 12:56 น. - comment id 568574

   11.gif ดอกบัว
  
  นึกถึงชื่อนี้แล้วอบอุ่นนะคะ ดอกบัวเป็นดอกไม้
  ที่สวยเรียบ ๆ งดงามแบบอ่อนโยน ดูจากถ้อยคำที่ร่วมอวยพรแล้ว
  สุขสดชื่นในหัวใจมากคะ ขอบคุณนะคะ ขอให้มีความสุขเช่นกันจ้า
  
  
  29.gif พี่พุด
  
  ขอให้พี่พุดมีความสุขเช่นกันนะคะ ดีใจที่เห็นพี่แวะมาคะ
  พันดาวคงดีใจมากคะ ที่มีคนฝากความคิดถึงมา คิดถึงพี่พุดนะคะ
  
  
  8.gif mini_pk
  
  นู๋ป่าน สวัสดีจ้า วันเกิดพี่ก็ไม่มีอะไรจะให้อ่ะนะ หุหุ
  ที่มีก็คือ อักษรแห่งมิตรภาพและความจริงใจ
  จากบทกวีที่ร้อยแต่งต่อไปในบ้านหลังนี้ที่อบอุ่น
  มอบให้กับเพื่อนพ้อง น้องพี่ ทุกคนอ่ะจ๊ะ 
  ยังไง นู๋ป่านก็มีความสุขเหมือนกันนะจ๊ะ อิอิ
  
  
  46.gif Lillypen 
  
  น้อมรับทุกคำอวยพรนะคะ 
  ขอบคุณมากคะ ดีใจที่เห็นแวะมาเยี่ยมทั้งบ้านกลอนไทย
  และที่บ้านแอ็ปเปิ้ลนะ มีวามสุขมาก ๆ นะ
  
  
  6.gif ไรไก่
  
  มีความสุขเช่นกันนะคะ ขอบคุณมากคะที่แวะมาอวยพร 36.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  26 มีนาคม 2549 13:13 น. - comment id 568576

  57.gif กระดานโต้คลื่น
  
  วันนี้เป็นวันที่มีความหมาย
  ฟ้าส่งเราให้มาเกิดได้พบกับคนมากมาย
  หนึ่งในนั้นก็คือ น้องตั๊กด้วยไง อิอิ ขอบใจมากนะจ๊ะ
  ความสุขจะสมบูรณ์ ก็คือสุขใจที่ได้ให้ และได้รับ
  ทุกบทกลอน ไม่ว่าจะทำให้ยิ้ม หรือร้องไห้ ขอเพียงมีความหมาย
  กับใครสักคน ก็ดีใจแล้วจ๊ะ เมล็ดพันธุ์ต้นนี้เติบโตได้เพราะน้ำใจจากทุกคนจ๊ะ
  
  
  62.gif ธรรมาภิวัฏ
  
  ขอบคุณคะ วันเกิดปีนี้มีความสุขมากคะ มีความสุขเช่นกันนะคะ
  
  
  58.gif น้อง rain
  
  ขอบใจมากจ๊ะเรนจัง สาวน้อยกาละแมที่น่ารัก
  พี่เปิ้ลก็คิดถึงน้องนะ ป่ะฮธิษฐานด้วยกัน ขอให้เรนมีความสุขเหมือนกันจ๊ะ
  
  
  31.gif พี่บินเดี่ยวหมื่นลี้
  
  ขอบคุณคะที่บินมาไกล มาร่วมอวยพร 
  อย่าลืมบินเอาความสุขไปแจกจ่ายให้ทั่วเลยนะคะ
  
  
  31.gif ammydear
  
  ขอบคุณคะน้องเดียร์ วันนี้พี่แอ็ปเปิ้ลมีความสุขมากคะ
  กำลังใจจากเพื่อน ๆ บ้านกลอนเยอะไปหมดเลย
  ยังไงขอให้มีความสุขกันถ้วนหน้านะจ๊ะ 
  36.gif
 • Ravender

  26 มีนาคม 2549 17:43 น. - comment id 568595

  มาอวยพรวันเกิดให้ถึงนี่เลยครับ ขอให้มีความสุขนะคัรบคุณแอปเปิ้ล
 • ~เด็กน้อย~ล้านความฝัน

  26 มีนาคม 2549 17:51 น. - comment id 568596

  9.gif..โห เป็นคนตื่นสายอีกแล้วสิเรา
       ดูเหมือนจะไม่ทัน...คนแก่ สุดสวย ซะแล้ว เอาเถอะน่า
       ยังไงก็ยังดีกว่าไม่มา อิอิ
  **************************************************
  11.gif สุขสันต์วันเกิดค่ะ..พี่สาวคนดี
        หากแม้จะแก่ไปอีกปี..ก็สุขสันต์
        แก่แต่สวย น้องจะยอมแก่ ทุกวัน ทุกวัน
       แค่หัวใจชื่นบาน....คนแก่ก็น่ารักเหลือเกิน
  
  27.gif เมล็ดพันธ์ ที่หว่านออกไปในปีนี้
        น้องคือคนหนึ่งที่เติบโต อย่างแจ่มใส
        นอกจากมีพี่พรวนดิน ยังมีพี่ชาย และยายแก่ๆ คนนึงคอยเอาใจใส่ (อิอิ)
        คนทางนี้เติบโตอย่างสดใสและแข็งแรง
  
  46.gif เด็กน้อยที่มีมาพร้อมความฝัน
        วันนี้ยากได้ความจริงที่ฝันหา
        อยากให้พี่สาวของน้องมีความสุขทุกวัน เวลา
       และคอยเป็นผ้าเช็ดหน้า..ยามน้อง งองแง
  
  64.gif ขอมอบโอบกอดน้อยๆ แทนของขวัญ
        ให้ไออุ่นของมันแทนเค้กชิ้นใหญ่
        พร้อมประโยคของคำที่ \"รักพี่สาวคนนี้สุดหัวใจ\"
        มันอาจไม่ยิ่งใหญ่อะไร....แต่ปลื้มใจที่ได้ให้จัง
 • nava

  26 มีนาคม 2549 20:51 น. - comment id 568602

  เอ่อ....มา อวยพรวันเกิด....
   แ อ็ ป เ ปิ้ ล ด้วยคน
  สุขสันต์วันเกิดครับ
  1.gif
 • ฟ้าสีคราม & กล้าตะวัน

  27 มีนาคม 2549 10:00 น. - comment id 568662

  11.gif สุขสันต์วันเกิดอีกรอบเด้อ เพื่อนเปิ้ล8.gif ขอให้มีความสุขมากๆน๊า .. 
  
  
  
   
   ..... 8.gif16.gif8.gif ....
 • เพียงพลิ้ว

  27 มีนาคม 2549 10:06 น. - comment id 568666

  อวยพรย้อนหลังนะคะคุณแอ๊ปเปิ้ล
  ขอให้มีความสุขมากๆนะคะ
  สมหวังทุกประการค่ะ
  
  36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif36.gif
 • สลักเสลา

  27 มีนาคม 2549 11:28 น. - comment id 568679

  สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะ...คุณแอ็ปเปิ้ล
  ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะ...1.gif...36.gif
 • kanoongkaning

  27 มีนาคม 2549 11:53 น. - comment id 568684

  มาร่วมอวยพรวันเกิดล่าช้าไป 1 วัน ไม่ว่าวันไหนก็ขอให้เป็นวันดี ๆ ของเพื่อนตลอดไปนะ
  รัก ๆ เธอไม่มีหมด
 • แอ็ปเปิ้ล

  27 มีนาคม 2549 12:19 น. - comment id 568688

  57.gifravender
  
  มาถึงที่นี่เลยเหรอดีใจจัง ยินดีต้อนรับสู่บ้านกลอนนะ
  ขอบคุณมากที่เป็นเพื่อนคอยแนะนำการเขียน blog 
  และทุก ๆ เพลงที่ส่งมา ขอบคุณล่วงหน้าที่ช่วยสอนการตัดต่อ mv จ้า
  ถึงแม้จะเป็นนายเจี๋ยมเจี๊ยม แต่ก็เป็นคนน่ารักได้นะ อิอิ
  
  
  65.gif เด็กน้อย..ร้อยความฝัน
  
  ขอบคุณอ้อมกอดที่มอบให้ในวันเกิด
  นั้นคือ ของขวัญที่ล้ำเลิศกว่าสิ่งไหน
  ขอบคุณที่ใส่ใจในทุก ๆ ความเป็นไป
  มีค่ายิ่งใหญ่ และเป็นเกียรติที่ได้รับมา
  
  ขอบใจมากนะจ๊ะน้องเต๋า ขอให้มีความสุขเช่นกันจ๊ะ
  
  
  62.gif nava
  
  นึกว่าจะไม่มาซะแล้ว ขอบคุณนะที่แวะมา
  สบายดีหรือเปล่า ยังไงมีความสุขเช่นกันนะคะ
  
  
  58.gif ฟ้าสีคราม & กล้าตะวัน
  
  ขอบคุณสำหรับสิ่งดีดี 
  และมิตรภาพที่งดงามที่มีให้เสมออีกครั้งนะจอย
  ขอให้จอยมีความสุขในทุก ๆเรื่องนะ ขอบใจมากจ๊ะ 36.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  27 มีนาคม 2549 12:21 น. - comment id 568690

  6.gifเพียงพลิ้ว
  
  งานนี้ขาดเพียงพลิ้วไม่ได้นะ
   ยังไงฉลองพร้อมกับพี่ตูนด้วยเลย อิอิ ขอบคุณมากคะ
  พี่ความสุขมาก ๆนะเพียงพลิ้ว คิดถึงจ๊ะ
  
  
   57.gif สลักเสลา
  
  มาช้าอดทานเค้กนะคะ อิอิ ขอบคุณมากคะ
  ดีใจที่ยังไม่ลืมกัน สบายดีเหรือเปล่าคะ มีความสุขมาก ๆนะ
  
  
  58.gif หนุงหนิง
  
  ฉันรู้รักของเราไม่มีวันหมด
  และจะไม่เคยลดน้อยลงแม้ไกลห่างเพียงไหน
  เรายังมีกันเสมอจากนี้และตลอดไป
  รักคำหนึ่งที่มอบให้ อยากให้รู้ไว้เธอคือเพื่อนที่แสนดี
  
  ขอบใจมากนะ ยังไงก็ขอให้เพื่อนมีความสุขเช่นกัน
  จากนี้ไปขอให้มีแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะ รักตัวเอง ดูแลตัวเองบ้างนะ 36.gif
 • ++ตังเม++

  12 เมษายน 2549 10:07 น. - comment id 571211

  7.gif  อ๊าาาา  
  มาช้าไปซะแล้วอ่ะ  ไม่ได้เปิดคอมมานาน เลยไม่รู้สถานการณ์บ้านเมือง  พลาดวันเกิดพี่เปิ้ลไปซะแระ  เสียใจจัง
  
  ไม่ใช่คนแรก  ขอเป็นคนสุดท้ายก็ด่ะ  แห่ะๆ
  
  ขอให้พี่เปิ้ลมีความสุขมากๆ นะคะ  มีสุขภาพแข็งแรง  รวยๆๆ สวยวันสวยคืนค่ะ  คิดอะไรก็ขอให้สมความปรารถนา  โอมเพี้ยงง!!!
  
  11.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  18 พฤษภาคม 2549 11:29 น. - comment id 577966

  11.gif ตังเม
  
  จะมาคนแรกหรือคนสุดท้าย 
  ก็มีความสำคัญทั้งนั้นจ๊ะ
  มาช้า แต่ก็ต้อนรับเสมอน้อมรับคำอวยพรนะคะ
  โดยเฉพาะสวยวัน สวยคืนนี่ อิอิ
  ขอให้ตังเมมีความสุขเช่นกัน
  
  พี่เปิ้ลต้องขอโทษด้วยมาตอบช้า
  แต่ไม่เป็นไร มีกุมาร (พี่พันดาว) กระซิบเตือนเสมอ หุหุ
  
  โชคดีคะน้องสาว ขอบคุณคะทุก ๆ คน 
 • tun

  7 กันยายน 2549 14:32 น. - comment id 604194

  กลอนเพราะจังเลย
  อยากให้แฟนของเราแต่งให้เราแบบนี้บ้าง
  แต่ไม่รู้จะมีวันนั้นหรือเปล่า16.gif
 • แอ็ปเปิ้ล

  25 กันยายน 2549 17:07 น. - comment id 609062

  ขอบคุณมาก ๆ นะคะ ขอบคุณแทนคนแต่งกลอนนี้ อิอิ
  
  แม้แฟนแต่งกลอนไม่เก่ง หรือไม่เป็น
  ก็ขอให้รักเค้าที่เค้าเป็นเค้านะคะ คนเรามีความสามารถแตกต่างกันคะ
  
  ขอแค่ให้เค้ารักเราและจริงใจกับเรา ก็โชคดีสุดแล้ว อิอิ
  
  ขอบคุณที่แวะมานะคะ 46.gif

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>