ข้าฝัน ถึงสังคม ที่ดีงาม

ประภัสสุทธ

ข้าฝัน ถึงสังคมที่ดีงาม

รุ่งอร่าม รามเรือง เมืองสงบ

มวลชน คนทั่วไป ไม่ใฝ่รบ

จึงบรรจบ คบกัน มั่นสันติ

ทุกชาติ ชนชั้นเชื้อ เสมอภาค

ปลาย-ราก ถึงหมากผล “จน” ทิฐิ

มิกีดกัน กั้นแบ่ง แข่งอริ

ดำรง คงศานติ ต่างสานต่อ

ข้าตื่น ตาแตก แหวกจากฝัน

หวาดหวั่น เสียงเหล่านั้น ณ หน้าหอ

ฝูงชน ล้นเป็นพัน พรูพรั่งรอ

เพื่อฟัง คำด่าทอ จากผู้นำ

“ รัฐร้าย จงออกไป ไสให้พ้น

คอร์รัป ชั่นเมืองคน จนชอกช้ำ

โกงบ้าน กำแหงเมือง เรื่องระยำ

ขอทวง ความเป็นธรรม เถอะทุกท่าน ”

“ พี่น้อง ผองประชา ขอมาร่วม

มาหลอมรวม โห่ร้อง ความกล้าหาญ

เข่นขับไล่ เป่าปัด รัฐบาล

เปิดบ้าน ขานรับ ทัพคนสี.....”

เฮ้ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...T_T

ข้าเดิน กลับเข้ามา สู่ความจริง

ทุกสิ่ง ล้วนวิ่งวน คงวิถี

รัฐบาล ใดใด ก็ตามที

ไม่สามารถ หลุดหนี จาก “บ่วงกิน”

ข้าฝัน ถึงสังคม ที่ดีงาม

รุ่งอร่าม รามเรือง เนืองแผ่นหิน

ผู้อธรรม ย่ำเมือง โบกโบยบิน

ผู้มีศีล กรีดร้อง ก้องโหยหวน

 

16 ตุลาคม 2556

comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>