บล็อก

ภูมิหลัง

ภูมิหลัง

ในปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ มีกลุ่มการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลของสมเด็จพระนารายณ์ คือ กลุ่มเพทราชา กับออกหลวงสรศักดิ์(พระเจ้าเสือ) ซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่ในราชสำนัก

กลุ่มเพทราชากับออกหลวงสรศักดิ์นี้ ได้ตระหนักแก่ตนแล้วว่า หากสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตลงเมื่อใด พระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์ คือเจ้าฟ้าอภัยทศ จักได้สืบราชสมบัติต่อมา ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ และการนี้ก็จักเป็นภัยต่อสถานภาพของตน เพราะกลุ่มของตนมีนโยบายต่อต้านฝรั่งเศสและออกญาวิไชเยนทร์

ดังนั้น กลุ่มของนจึงได้ดำเนินนโยบายเป็นการลับ วางแผนยึดอำนาจสมเด็จพระนารายณ์ หากวันใดสมเด็จพระนารายณ์ไม่สามารถว่				
 1153    0    0    
>