บล็อก

อ่านกลอนของเพื่อนไม่ได้

คลิกเข้าไปอ่านกลอนของเพื่อน ๆ รวมทั้งของตัวเองด้วย ทั้งไม่ Login และ Login แล้ว ปรากฏแต่กรอบขาว ๆ ไม่มีตัวอักษรเลย ทดลองทิ้งไว้นานถึง ๕ นาที ก็เหมือนเดิม เป็นเพราะอะไรครับ ?				
 1465    2    0