บล็อก

ประกาศผลการประกวดคำขวัญ บทกลอนและเรื่องสั้น เนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตร

ตามที่สมัชชายุวรักษ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับ สโมสร ยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ และองค์กรในเครือข่าย ร่วมกันจัดกิจกรรมประกวดคำขวัญ บทกลอนและเรื่องสั้นเนื่องในงานสัปดาห์ยุวรักษ์เกษตรนั้น บัดนี้  คณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีรายนามผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทคำขวัญ นักเรียนระดับประถมศึกษา
 	รางวัลที่ ๑ 	เด็กหญิงรัตนากร ขลุ่ยทอง	โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  จ.อุทัยธานี
 	รางวัลที่ ๒	เด็กหญิงญาณิศา แก้วประดิษฐ์ 	โรงเรียนอนุบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
 	รางวัลที่ ๓	เด็กชายประเสริฐ หลังชาย 	โรงเรียนบ้านปิใหญ่  จังหวัดสตู				
 2003    0    0    
>