20 มกราคม 2545 10:33 น.

โทสะ

ภีม

สติหลงลืมตัวชั่วขณะ
เกิดโทสะกระทบกลบดวงจิต
เกิดหน้ามืดตามัวทั่วทุกทิศ
ไม่รู้ถูกรู้ผิดจิตวุ่นวาย
    ความร้อนรุ่มในอกจิตตกต่ำ
    เข้าครอบงำถูกสาปหยาบกระหาย
    ใครจะห้ามเข้าฉุดหยุดร่างกาย
    อย่าคิดหมายเพราะใจไม่เชื่อฟัง
        บ้าระห่ำเข้าฟัดเหมือนสัตว์ร้าย
        กระโจนใส่ทำลายหมายสมหวัง
        ทุกสิ่งที่ขวางกั้นมันต้องพัง
        ยากหยุดยั้งโทสะขณะจิต
            เกิดที่ตนค้นที่ตัวชั่วขณะ
            พร้อมสละปัดทิ้งสิ่งหลงผิด
            ใจของตนไฉนไม่เคยคิด
            จะพิชิตสักครั้งก็ยังดี ฯ				
12 มกราคม 2545 15:36 น.

เพียงแค่นั้น

ภีม

วันคืนล่วงเคลื่อนขับเลื่อนลับผ่าน
ฤดูกาลสับเปลี่ยนเวียนหน้าใหม่
ช่วงชีวิตลดสั้นทุกวันไป
ลมหายใจเข้าออกบอกความเป็น
   ตราบใดยังมีปราณผ่านเข้าออก
จะช้ำชอกแสนทุกข์ต้องขุกเข็ญ
จะสู้สุดชีวาดั่งปลาเป็น
แม้ลำเค็ญดิ้นไปไม่กลัวตาย
   จะแหวกว่ายผ่านวันและผ่านคืน
ที่ขมขื่นใจแทบแตกแหลกสลาย
อุปสรรคแสนยากอาจมากมาย
อย่าได้หมายว่าฉันจะพรั่นพรึง
   จะไปได้แค่ไหนฉันไม่สน
แต่จะสู้สักหนจนไปถึง
เพราะเกิดมาเป็นคนแค่หนนึง
ทั้งโศกซึ้งทุกข์สุขรู้รุกรับ
  วันคืนล่วงเคลื่อนขับเลื่อนลับผ่าน
ถึงเวลาปิดม่านการสลับ
ก็เพียงแค่ชีวิตปลิดย่อยยับ
สิ้นวิญญาณปราณดับก็แค่นั้นฯ				
11 มกราคม 2545 20:52 น.

คนเดียว

ภีม

ไม่ครวญคร่ำร่ำร้องทำหมองหม่น
แม้ใจป่นเหลวแหลกแตกสลาย
แค่ชีวีตต้องสุดหยุดที่ตาย
ไร้ความหมายอย่างใครให้ฉันเป็น

ฉันจะอยู่เพราะสู้อยู่เพื่อฉัน
ไม่อาจปั้นตามหวังดั่งใครเห็น
ฉันจะอยู่อย่างสุขทุกข์ลำเค็ญ
ไม่จำเป็นให้ใครเห็นใจกัน

ก็ชีวิตต่อสู้อยู่อย่างนี้
ตลอดทั้งชีวีมีแปรผัน
ทั้งสุขทุกข์คลุกเคล้าปะปนกัน
ก็คนเดียวเท่านั้นฟันฝ่ามา

เที่ยวแบกหามชีวิตทุกทิศทาง
อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวเกี่ยวปัญหา
เสาะแสวงหนทางสร้างปัญญา
ภูมิใจว่าหลุดพ้นด้วยตนเองฯ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟภีม
Lovings  ภีม เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงภีม
>