31 มกราคม 2547 22:05 น.

เอ่ยรัก

ราเมือก

ไม่เคยคิดว่าเราจะพานพบ
ครั้นเมื่อสบดวงนัยต์ใยเมินเฉย
จนรู้ซึ้งซึ่งฤทัยอยากเอื้อนเอ่ย
อยากจะเผยคำนั้นไปให้แด่เธอ
ยิ่งได้ยลได้ชิดสนิทแนบ
ยิ่งเจ็บแปลบในฤทัยให้เสนอ
ยิ่งเนิ่นนานวันที่เราได้เจอะเจอ
เราคนเซ่อเอาใจใครเขาเป็น
มานั่งขบนอนคิดดวงจิตหมอง
กลัวเนื้อทองต้องตกใครคงทุกข์เข็ญ
คงถึงกาลต้องเอ่ยใจให้เนื้อเย็น
ให้ได้เห็นประจักษ์ใจ ฉันรักเธอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงราเมือก
>