13 ตุลาคม 2548 00:19 น.

คิดว่ารัก คือรัก

ราเมือก

เมื่อเรารักใครสักคน เพราะเราคิดว่าเรารักเขาคนนั้น แต่เราจะรู้ว่าเรารักเขาคนนั้นจริงก็เมื่อเราไม่ได้คิดว่าเรารักเขา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟราเมือก
Lovings  ราเมือก เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงราเมือก
>