26 ตุลาคม 2561 11:15 น.

ใช้เงินสองอย่าง

อ.วรศิลป์

ใช้เงินหาสุขใส่ตัว
ใช้เงินซื้อตั๋วไปสวรรค์
สองอย่างสองทางต่างกัน
ทางใครทางมันคนเรา
ใช้เงินอย่างคนฉลาด
ใช้เงินอย่างคนขลาดเขลา
อย่างไหนถูกใจเลือกเอา
ฉลาดหรือเขลาเอาตามสบาย
ใช้เงินหาสุขใส่ตัว
ไม่ใช่สิ่งชั่วดอกสหาย
ตราบที่มันไม่ทำร้าย
ร่างกายจิตใจวิญญาณ
แต่ควรใช้เงินสร้างกุศล
เตรียมตนคราก้าวพ้นผ่าน
เป็นทุนหนุนจิตวิญญาณ
วันสิ้นลมปราณนั่นเอง
ป.ล. หาเงินกว่าจะได้  ฉลาดใช้จึงจะดี
(26.10.61)
25 ตุลาคม 2561 12:54 น.

อย่าเล่นกับไฟ

อ.วรศิลป์

บุญคุณควรทดแทน
ความเจ็บแค้นควรอภัย
เกลียดชังคือไฟร้าย
คอยเผาไหม้ใจร้อนรุ่ม
อิจฉาริษยา
อีกโทสาเปรียบไฟสุม
ร้อนใจเหตุไฟรุม
พากลัดกลุ้มทุรนทุราย
บุญคุณควรทดแทน
ความเคียดแค้นควรจำหน่าย
ปล่อยวางก่อนจะสาย
เพลิงแค้นไหม้เผาใจตัว
ป.ล.การอภัยคือดับไฟและปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระ
(25.10.61)
24 ตุลาคม 2561 12:49 น.

ไตร่ตรองให้นาน

อ.วรศิลป์

เมื่อคิดจะมีครอบครัว
สองตัวจึงช่วยกันสร้าง
ใบไม้กิ่งไม้หลายอย่าง
คาบวางสร้างรังของตน
เพื่อใช้เป็นที่ฟักไข่
หลบภัยกันแดดกันฝน
เหนื่อยยากลำบากสู้ทน
คาบขนกิ่งใบไปมา
นกยังรู้รับผิดชอบ
รู้กรอบอันสมควรหนา
คนเราพึงรู้เวลา
กาละเทศาเช่นกัน
ไม่ควรชิงสุกก่อนห่าม
โบราณท่านปรามไว้นั่น
การสร้างครอบครัวสำคัญ
ไตร่ตรองให้นานจึงดี
ป.ล. การสร้างครอบครัวไม่ยากเท่ากับการรักษาไว้ให้มั่นคงนาวนาน
(24.10.61)
23 ตุลาคม 2561 13:53 น.

รู้รักสามัคคี

อ.วรศิลป์

ช้อนกับส้อมย่อมคู่กัน
สอดประสานเรื่องการกิน
เช่นกันฟันกับลิ้น
ทั้งการกินและพูดจา
มือเราทั้งสองข้าง
แม้แตกต่างข้างซ้ายขวา
แต่หาใช่ปัญหา
ถึงเวลาย่อมช่วยกัน
ตะเกียบมีสองข้าง
อีกตัวอย่างที่สร้างสรรค์
ประโยชน์อเนกอนันต์
ใช้คู่กันนั่นจึงดี
สมาชิกหน่วยงานใด
หากทำได้เฉกเช่นนี้
รู้รักสามัคคี
ย่อมเกิดมีผลดีงาม
(23.10.61)
21 ตุลาคม 2561 14:31 น.

ถามใจดู

อ.วรศิลป์

ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
คนจะดีไม่ใช่เพราะมีโชค
คนจะชั่วไม่ใช่เพราะดวงตก
ดีชั่วไม่ใช่โชคแต่อยู่ที่ใจ
ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
ไม่ถูกงวดนี้ยังมีงวดใหม่
การเกิดมาไม่ใช่เพื่อหากำไร
แต่เพื่อทำอย่างไรให้ดีงาม
ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
เรื่องฟลุคไม่มีไม่ต้องถาม
คนจะดีหรือคนจะทราม
อยู่ที่ความดีงามของจิตใจ
ชีวิตไม่ใช่ล็อตเตอรี่
ชีวิตไม่มีรางวัลเลขท้าย
แต่ละวันที่เวียนว่าย
เสียหรือได้....ลองถามใจตัวเอง
(21.10.61)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>