26 มกราคม 2562 13:28 น.

ของขวัญวันใหม่

อ.วรศิลป์

เปิดเปลือกตามองฟ้าคราอรุณ
แสงแดดอุ่นสีทองผ่องขอบฟ้า
คือของขวัญชิ้นแรกพระแจกมา
แก่มนุษย์ถ้วนหน้าคราเริ่มวัน
อาทิตย์ลับขอบฟ้าเพลาเย็น
กลับสวยเด่นอีกคราพระสร้างสรรค์
ชีวิตเรานั่นไซร้คล้ายตะวัน
สุขทุกข์นั้นผ่านผันไปไม่แปลกเลย
(26.1.62)
25 มกราคม 2562 11:37 น.

ขอบคุณสวรรค์

อ.วรศิลป์

สวัสดีเช้าวันใหม่
บอกกับใจให้เบิกบาน
และขอบคุณสวรรค์
ที่ประทานวันใหม่ให้มา
มีเวลาสร้างกรรมดี
วันวันนี้แสนมีค่า
ก้าวไปไม่รอช้า
ก่อนเวลาจะหมดลง
(25.1.62)
24 มกราคม 2562 14:03 น.

แสงธรรม

อ.วรศิลป์

มีธรรมนำทาง
ทางสว่างไม่หลง
ก้าวย่างมั่นคง
มุ่งตรงเป้าหมาย
วางใจในธรรม
เช้าค่ำมิวาย
ย่างก้าวสุดท้าย
ที่หมายไปถึง
(24.1.62)
23 มกราคม 2562 11:39 น.

ชื่อสำคัญไฉน

อ.วรศิลป์

ตั้งชื่อหมาว่า " เจ้าหมี "
แต่เจ้าหมีก็คือหมา
หรือปีศาจชื่อเทวดา
ตัวตนหนาคือปีศาจ
สีสันเครื่องสำอาง
สารพัดอย่างแต้มแต่งวาด
ไหนเลยจะสามารถ
เปลี่ยนธรรมชาติสันดานคน
ตั้งชื่อลูกจากตำรา
สรรหามาประเสริฐล้น
ไร้สำนึกในกมล
ชื่อดีล้นก็ป่วยการ
เพราะชื่อคือสื่อเรียก
ให้สำเหนียกยามเรียกขาน
สำคัญคือสันดาน
ควรปลูกปั้นเท่านั้นเอง
(23.1.62)
21 มกราคม 2562 11:39 น.

ใจกว้างสร้างสุข

อ.วรศิลป์

ยามใดที่ใจแคบ
โลกพลันแฟบไม่น่าอยู่
ชวนมองไตร่ตรองดู
ตรองให้รู้และเข้าใจ
ยามใดที่ใจกว้าง
โลกพลันกว้างว่างขึ้นได้
สิ่งดีเกิดที่ใจ
การอภัยและเมตตา
ยามใดเลิกใจแคบ
โลกเคยแฟบกลับหรรษา
ชีวิตที่ชืดชา
กลับโสภาน่าภิรมย์
เปิดใจให้กว้างกว้าง
มองรอบข้างอย่างเหมาะสม
ใจกว้างช่างน่าชม
สร้างสังคมสุขร่มเย็น
(21.1.62)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>