27 ธันวาคม 2561 13:40 น.

รับศีลรับพร

อ.วรศิลป์

รับศีลและรับพร
มีศีลก่อนพรจึงตาม
มีศีลใจจึงงาม
พรชูค้ำผู้มีศีล
มีศีลในจิตใจ
รักษาไว้เป็ํนอาจิณ
พระพรย่อมไม่สิ้น
ผู้มีศีลย่อมมีพร
ปีใหม่ใกล้มาถึง
ชวนรำพึงถึงศีลก่อน
สะอาดใจไร้นิวรณ์
อุดมพรไม่ขาดเอย
(27.12.61)
24 ธันวาคม 2561 12:50 น.

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป

อ.วรศิลป์

เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ประโยคง่ายง่ายจำให้ดี
ไม่กี่คำข้อความนี้
ประโยชน์มีอย่างมากมาย
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ดูง่ายง่ายช่วงเช้าสาย
รุ่งเช้าอากาศสบาย
ไม่ทันไรก็บ่ายแล้ว
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
หมั่นเตือนใจให้แน่แน่ว
สุขทุกข์ต่างไม่แคล้ว
อยู่ในแนวทางเดียวกัน
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
ช่วงเยาว์วัยไม่ทันนาน
หนุ่มหล่อสาวสะคราญ
แล้วก็ผ่านสู่ชรา
เดี๋ยวมันก็ผ่านไป
หมั่นเตือนใจไม่รอช้า
อย่ามัวรอเวลา
เร่งรีบคว้าสร้างกรรมดี
เดี๋ยวเราก็ผ่านไป
ต้องเลือนหายจากโลกนี้
ร่างคืนผืนปฐพี
เหลือชั่วดีเป็นตำนาน
(24.12.61)
20 ธันวาคม 2561 05:51 น.

ปีใหม่ ดิ้นต่อไป

อ.วรศิลป์

ปีเก่าเดือนเก่าวันเก่า
เรื่องสุขเรื่องเศร้าทั้งหลาย
เรื่องดีเรื่องโศกเรื่องร้าย
สุดท้ายผ่านไปอีกปี
หนึ่งปีมีสิบสองเดือน
หมุนเคลื่อนเลื่อนครบแล้วนี่
สองห้าหกหนึ่งปีนี้
จวนจรลีลับลา
สามร้อยหกสิบห้าวัน
ความจริงใช่นานดอกหนา
วัฏจักรของกาลเวลา
ยังคงเดินหน้าเรื่อยไป
ปีเก่าเดือนเก่าวันเก่า
สุขเศร้าทุกข์ฺยากเพียงไหน
ชีวิตไม่สิ้นดิ้นไป
ยิ้มรับปีใหม่สหายเอย
ป.ล. ขอส่งความปรารถนาดีมายงทุกท่าน ณ โอกาสนี้
(20.12.61)
16 ธันวาคม 2561 11:28 น.

โลกงามเพราะความต่าง

อ.วรศิลป์

ต่างวิธีต่างวิถี
คนเรานี้แตกต่างกัน
ชีวิตเธอชีวิตฉัน
ให้เหมือนกันคงไม่ได้
ฉันถนัดใช้มือขวา
เธอนั้นหนาใช้มือซ้าย
ฉันเพียงพอขอเรียบง่าย
เธอชอบใช้แต่ของดี
ความแตกต่างคือความจริง
สรรพสิ่งบนโลกนี้
ต่างวิถีต่างวิธี
เป็นแสงสีที่โลกงาม
(16.12.61)
13 ธันวาคม 2561 15:10 น.

ความอดทน

อ.วรศิลป์

กว่าปลาจะกินเหยื่อ
ต้องทนเบื่อทนรำคาญ
ต้องรอนานสองนาน
กว่าปลาผ่านมากินเหยื่อ
พรานเบ็ดเข้าใจดี
กับวิถีเนื้อแลกเนื้อ
ตกปลาต้องใช้เหยื่อ
ต้องทนเบื่อเพื่อได้ปลา
อดทนคือกลไก
คือหัวใจของการล่า
ทนได้จึงได้ปลา
สิ่งปรารถนาอันตั้งใจ
อดทนอาจขมขื่น
แต่หวานชื่นผลที่ได้
ฝึกฝนอดทนไว้
ครั้นนานไปย่อมให้คุณ
(13.12.61)
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟอ.วรศิลป์
Lovings  อ.วรศิลป์ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงอ.วรศิลป์
>