16 กันยายน 2560 17:30 น.

พายเรือให้โจรนั่ง

**.. เช่นรวีโชติ..**๑. เจ้านกน้อยมุ่งไปด้วยใจกล้า

หาญทายท้าคลื่นลมโหมกระหน่ำ

พิชิตโศกโลกพาลฉีกม่านดำ

สร้างสรรค์ธรรมร้อยเรื่องให้เรืองรอง

 

๒. แต่เมฆหมอกมืดมารลานทั่วฟ้า

ฝนแสนห่าซ่าดังคลั่งสยอง

เจ้านกน้อยสิ้นแรงแข่งประคอง

ล่วงสู่กองซากศพทบนับพัน

 

๓. แม้มันยุคคนกล้าถูกตราบาป

เขาปรามปราบไล่เฆี่ยนเจียนอาสัญ

แต่ชีพหนึ่งเกิดมาค่าอนันต์

จงอย่าดั้น “พายเรือ ... เพื่อโจรเลย”                ด้วยความหวังดี

 

              เกรียงไกร รอบรู้

    (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

            ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐

17 มิถุนายน 2560 18:51 น.

วันผลัดอายุ

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. แล้ว "วันผลัดอายุ" ได้ลุล่วง เดินสู่ช่วงวันวัยใกล้ถึงฝั่ง ผ่านดีร้ายชื่นชมและชิงชัง ภาพความหลังเร้ารนผจญภัย

๒. เคยวาดฝันสวยงามตามแบบเด็ก จากวัยเล็กก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ เริ่มเรรวนหวนเหซวนเซไป จึงเข้าใจสรรพสิ่ง "ยิ่งเปลี่ยนแปลง"

๓. จงเดินทางด้วย "ธรรม" ชูนำหน้า "ทุกข์" จักกล้าท้าทายอย่าหน่ายแหนง "สุข" พึงรู้ดับสลายไม่สำแดง เพียรสร้างแรง "ใจ" หมั่นให้ "มั่นคง"

๔. แล้ว "วันผลัดอายุ" จะลุล่วง พร้อมรับช่วงร่วงโรยโปรยผุยผง ไม่ร่ำไห้...ไม่ใจร้าว...เมื่อก้าวลง ชีพปลดปลง...ก็จงเห็น... "เป็นเช่นนั้นเอง"

ขอส่งต่อบุญทั้งหลายแด่กัลยาณมิตรที่รักทุกท่าน

                ** เช่นรวีโชติ **                 เกรียงไกร รอบรู้ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๐ ; บ้านวีระศิลป์ ประแสร์

29 พฤศจิกายน 2559 23:13 น.

ครูที่ดีนี้ไฉน

**.. เช่นรวีโชติ..**

::: ครูที่ดีนี้ไฉน :::

๑. ศิษย์นิยาม ... “ครูที่ดี” ... นี้ไฉน เดาเรื่อยไปสักแต่ว่าเพียงตาเห็น ต้องใจดีสอบง่ายคลายประเด็น ไม่เคี่ยวเข็ญจู้จี้พิรี้พิไร

๒. ต้องใจป้ำเลี้ยงดูอยู่ทุกมื้อ เพียงว่าชื่อโก้หรูครูใจใหญ่ หรือสอนน้อยปล่อยตามความพอใจ เหมือนคว้าไขว่เคว้งคว้างฝันกลางวัน

๓. แท้เรื่องราวร้าวรานหลังม่านฉาก สู้ลำบากตรากตรำนำถึงฝัน กี่คำสอนกรองซ้ำพร่ำจำนรรจ์ กี่บทเรียนรังสรรค์นั้นเพื่อเธอ

๔. ศิษย์เห็นเพียงเศษเสี้ยวที่เบี้ยวขาด ก็ถือตนสบประมาทครูเสมอ อีกหลายมุมสว่างไสวศิษย์ไม่เจอ จึงเดาเพ้อ...หลงไป...ว่า "ไม่มี"

๕. ตราบวันหนึ่งเติบใหญ่จักได้รู้ ความเป็น "ครู" มากกว่าเพียงหน้าที่ ส่งศิษย์ยัง...ฝั่งฝัน...อันสวัสดี จากคนที่...เธอเคยเห็น...เป็นยักษ์มาร

(คำถาม “ครูที่ดี” เป็นเช่นไร จงถามใจ...อีกสักหน...ตอบตนเอง)

ด้วยความหวังดี  เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

อ. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙; รังสิต

9 พฤศจิกายน 2559 15:39 น.

เพชรงามความแกร่งกล้า

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. อันความซื่อตรงยิ่งนั้นจริงแท้ มิปรวนแปรแม้ใครใคร่กล่าวหา หลังวิกฤติผ่านล่วงช่วงเวลา ยังพบว่า "เพชรงาม" แกร่งตามเดิม

๒. แม้หมู่พาลรานรบย่อมจบสิ้น จึงพังพินท์สิ้นแง่ตั้งแต่เริ่ม ธรรมคุ้มผู้ครองธรรมนำต่อเติม ธรรมจึงเสริมแผ้วถางเปิดทางดี

๓. อันเพชรแกร่งแข็งกล้าย่อมปรากฏ ความหมดจดงดงามแวววามศรี เฉกคนซื่อตรงท่าทุกนาที หมู่ไพรีย่อมพินาศทุกชาติพลัน

                    ด้วยความหวังดี                   ผศ.เกรียงไกร รอบรู้       (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

         

        ๘ พ.ย. ๒๕๕๙; รังสิต; วันฝนพรำ

23 ตุลาคม 2559 22:41 น.

เปลี่ยนแปลง

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. และวันได้เปลี่ยนใครไปอีกครั้ง จนความหลังรางเลือนเพื่อนเก่าก่อน สิ้นเสียงร่ำบรรเลงขับเพลงกลอน คนสัญจร...พิงพัก...แล้วจากไป

๒. คงยศศักดิ์เงินทองกองตรงหน้า เปลี่ยนทีท่าสับสนกลายคนใหม่ ด้วยทะนงหงส์ฟ้าสง่าวิไล เหยียบใครใคร...ก้าวทอด...สู่ยอดหอคอย

๓. จำต้องลืมคนซึ่งเคยซึ้งซาบ มิตรภาพงามงดพลันถดถอย ไม่มีแล้วอาลัยรักจำหลักรอย ใจจึงพลอย...เปลี่ยนใจ...ไปตลอดกาล

เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร) ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ; คืนค่ำที่รังสิต

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**
>