29 พฤศจิกายน 2559 23:13 น.

ครูที่ดีนี้ไฉน

**.. เช่นรวีโชติ..**

::: ครูที่ดีนี้ไฉน :::

๑. ศิษย์นิยาม ... “ครูที่ดี” ... นี้ไฉน เดาเรื่อยไปสักแต่ว่าเพียงตาเห็น ต้องใจดีสอบง่ายคลายประเด็น ไม่เคี่ยวเข็ญจู้จี้พิรี้พิไร

๒. ต้องใจป้ำเลี้ยงดูอยู่ทุกมื้อ เพียงว่าชื่อโก้หรูครูใจใหญ่ หรือสอนน้อยปล่อยตามความพอใจ เหมือนคว้าไขว่เคว้งคว้างฝันกลางวัน

๓. แท้เรื่องราวร้าวรานหลังม่านฉาก สู้ลำบากตรากตรำนำถึงฝัน กี่คำสอนกรองซ้ำพร่ำจำนรรจ์ กี่บทเรียนรังสรรค์นั้นเพื่อเธอ

๔. ศิษย์เห็นเพียงเศษเสี้ยวที่เบี้ยวขาด ก็ถือตนสบประมาทครูเสมอ อีกหลายมุมสว่างไสวศิษย์ไม่เจอ จึงเดาเพ้อ...หลงไป...ว่า "ไม่มี"

๕. ตราบวันหนึ่งเติบใหญ่จักได้รู้ ความเป็น "ครู" มากกว่าเพียงหน้าที่ ส่งศิษย์ยัง...ฝั่งฝัน...อันสวัสดี จากคนที่...เธอเคยเห็น...เป็นยักษ์มาร

(คำถาม “ครูที่ดี” เป็นเช่นไร จงถามใจ...อีกสักหน...ตอบตนเอง)

ด้วยความหวังดี  เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

อ. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙; รังสิต

9 พฤศจิกายน 2559 15:39 น.

เพชรงามความแกร่งกล้า

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. อันความซื่อตรงยิ่งนั้นจริงแท้ มิปรวนแปรแม้ใครใคร่กล่าวหา หลังวิกฤติผ่านล่วงช่วงเวลา ยังพบว่า "เพชรงาม" แกร่งตามเดิม

๒. แม้หมู่พาลรานรบย่อมจบสิ้น จึงพังพินท์สิ้นแง่ตั้งแต่เริ่ม ธรรมคุ้มผู้ครองธรรมนำต่อเติม ธรรมจึงเสริมแผ้วถางเปิดทางดี

๓. อันเพชรแกร่งแข็งกล้าย่อมปรากฏ ความหมดจดงดงามแวววามศรี เฉกคนซื่อตรงท่าทุกนาที หมู่ไพรีย่อมพินาศทุกชาติพลัน

                    ด้วยความหวังดี                   ผศ.เกรียงไกร รอบรู้       (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

         

        ๘ พ.ย. ๒๕๕๙; รังสิต; วันฝนพรำ

23 ตุลาคม 2559 22:41 น.

เปลี่ยนแปลง

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. และวันได้เปลี่ยนใครไปอีกครั้ง จนความหลังรางเลือนเพื่อนเก่าก่อน สิ้นเสียงร่ำบรรเลงขับเพลงกลอน คนสัญจร...พิงพัก...แล้วจากไป

๒. คงยศศักดิ์เงินทองกองตรงหน้า เปลี่ยนทีท่าสับสนกลายคนใหม่ ด้วยทะนงหงส์ฟ้าสง่าวิไล เหยียบใครใคร...ก้าวทอด...สู่ยอดหอคอย

๓. จำต้องลืมคนซึ่งเคยซึ้งซาบ มิตรภาพงามงดพลันถดถอย ไม่มีแล้วอาลัยรักจำหลักรอย ใจจึงพลอย...เปลี่ยนใจ...ไปตลอดกาล

เกรียงไกร รอบรู้ (เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร) ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ; คืนค่ำที่รังสิต

23 ตุลาคม 2559 22:39 น.

ซึ่งเคย

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. เคยเทิดรักภักดีเป็นที่สุด

    และสมมุติชีพสองร่วมครองฝัน

    มิอยู่ใกล้แต่ใจอยู่เคียงคู่กัน

    ความผูกพันล้นปรี่ทวีคูณ

 

๒. แต่เพราะหลากปัจจัยทำใครเปลี่ยน

   จึงบทเรียนหวนกลับนับที่ศูนย์

   อันสัตย์ซื่อดื้อท่าเป็นอาดูร

   ความสมบูรณ์แห่งใจจึงไม่มี

 

๓. มันเคยเป็นแรงฤทธิ์พิศวาส

    และหมายมาดรักเข้มจนเต็มที่

    เมื่อลดน้อยถอยลับกลับท่าที

    ใจร้าวนี้ ... ที่ยังเหลือ ... อยู่เพื่อใคร 

 

ด้วยความหวังดี

เกรียงไกร รอบรู้

(เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร)

 

(๖ ตุลาคม ๒๕๕๙: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต: วันฝนพรำ)

6 ตุลาคม 2559 13:27 น.

รักจนเต็ม

**.. เช่นรวีโชติ..**

๑. ความคิดถึงดึงจิตให้คิดหวัง

    ตั้งแต่ยังไม่มีสิทธิให้คิดถึง

    ประทับรอยทรงจำห้วงคำนึง

    รอยรักซึ่งซึ้งเสมอเธอคนดี

 

๒. มิใช่คนแรกคบหรือพบหน้า

    แต่คิดว่าเธอแหละใช่คนหมายที่

    ฉันหวังเคียงครองอยู่คู่ชีวี

    ใจหยุดที่เธอแล้วนะแก้วตา

 

๓. อาจต้องรอเธอทานการพิสูจน์

    จริงตามพูดหรือฉันให้ได้มากกว่า

    บางคราวรักไม่ต้องการด้านเวลา

    แม้สบตาแรกเห็นก็เป็นใจ 

 

๔. ยังศรัทธารักแท้ไม่แปรเปลี่ยน

    ถือความเพียรและพร้อมจะยอมให้

    บนหนทางบากบั่นอันยาวไกล

    ก็แสนใกล้เพราะเธอคู่อยู่ร่วมทาง 

 

๕. ความคิดถึงรู้สึกดังกึกก้อง

    ทั้งสี่ห้องหทัยอยู่ไม่ห่าง

    เฉกเช่นหงส์พงศกรร่อนลงกลาง

    ใจเคยร้าง...ก็กลับล้น...รักจนเต็ม

 

ด้วยความหวังดี

 

เกรียงไกร  รอบรู้

เช่นรวีโชติ / ก.ประแสร์ ศิษยาพร

(พ. ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙) 

 

Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ**.. เช่นรวีโชติ..**
Lovings  **.. เช่นรวีโชติ..** เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง**.. เช่นรวีโชติ..**