31 พฤษภาคม 2556 21:51 น.

เงาร่มในดวงใจ

เปลวเพลิง

ร่มแดนร่มใดไหนจะเท่า
ร่มเงาศรีตรังสะพรั่งไสว
ร่มอื่นหมื่นแสน ณ แดนใด
ก็ยังไม่ร่มชีวีเท่าศรีตรัง

ร่มเอยร่มไม้ในแดนนี้
ร่มเป็นศรีสง่างามด้วยความหวัง
ร่มให้พักให้แรงแกร่งพลัง
และร่มยังบังใบให้วิชา

ร่มด้วยเงาความรักสมัครสมาน
ร่มวิญญาณเสียสละเป็นนักหนา
ร่มคำสอนแห่งพระราชบิดา
ร่มสงขลานครินทร์เป็นปิ่นใจ

ร่มเอยร่มรุกข์สุขยิ่งนัก
ร่มที่รักเพื่อมวลชนส่วนใหญ่
ร่มด้วยพวงม่วงครามหวามฤทัย
ร่มยิ่งใหญ่รื่นรมย์ร่มศรีตรัง
				
ไม่มีข้อความส่งถึงเปลวเพลิง
>