สารคดี : ๕ การละเล่นที่นิยมในตำบลบางคู้

สุชาดา โมรา

การละเล่นของเด็กในตำบลบางคู้นั้นมีหลายประเภท คือ ประเภทพวกการเล่นทาย กระโดดเชือก  ซ่อนหา ไล่จับ คัดออก กระโดดข้าม ตลก ความแม่นยำ หมากเก็บไม้ และประเภทสำหรับเด็ก
	การละเล่นที่เด็ก ๆ ในตำบลบางคู้นิยมเล่นก็จะมีจำนวนมากแต่ผู้เขียนจะขอเขียนถึงการละเล่นที่เด็ก ๆ ให้ความสนใจกันอยู่ในตอนนี้ก็คือ การเล่นซ่อนหา การเล่นรีรีข้าวสาร การเล่นเตยสี การเล่นเตยจังหวัด และการเล่นตี่จับ
	ในการละเล่นซ่อนหา รีรีข้าวสาร เตยสี เตยจังหวัดและการเล่นตี่จับมีวิธีการเล่น ดังนี้ คือ การเล่นซ่อนหา จะมีผู้เล่นตั้งแต่ 2-3 คนขึ้นไป จะมีผู้เล่นจำนวน 1 คน เป็นคนหาโดยผู้เล่นที่เหลือจะเป็นคนแอบ  คนที่เป็นคนหาจะต้องหลับตา ถ้าคนแอบคนใดมาแต้มตัวคนที่เป็นคนหาให้พูดคำว่า ป๊อก ด้วย
	การเล่นรีรีข้าวสาร จะมีผู้เล่นจำนวน 6 คนขึ้นไป และจะมีผู้เล่นจำนวน 2 คนที่เอามือประสานกันเป็นประตูโค้งพร้อมกับร้องเพลง  รีรีข้าวสาร  สองทะนานข้าวเปลือก เลือกท้องใบลาน คดข้าวใส่จาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน พานเอาคนข้างหลังไว้  เมื่อจบผู้เล่นทั้ง 2 ต้องกระตุกมือลงใช้แขนกั้นคนที่กำลังลอดอยู่ระหว่างกลางคนที่ถูกแขนกั้นไว้ ต้องถูกคัดออกจาการเล่นแล้วต้องเป็นประตูแทน
	การเล่นเตยสี จะมีผู้เล่นจำนวน 4 คน จะมีผู้เล่น 1 คน เป็นคนกั้นเส้นและเป็นคนทายโดยถ้าหากคนที่กั้นเส้นพูดถึงสีอะไร ในตัวผู้เล่นต้องมีสีนั้น ถ้าคนไหนมีก็ผ่านไปได้แต่ถ้าไม่มีต้องพยายามหาทางผ่านไปให้ได้โดยไม่ให้ถูกแต้ม
	การเล่นเตยจังหวัด มีผู้เล่นจำนวน 4 คนขึ้นไป จะมีผู้เล่น 1 คน เป็นคนกั้นเส้นและเป็นคนทายโดยถ้าคนกั้นเส้นพูดตัวอักษรอะไรผู้เล่นก็จะต้องหาจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยอักษรนั้นให้ได้ แต่ถ้าหาไม่ได้แล้วถูกแต้มก็จะต้องมาเป็นคนกั้นเส้น
	การเล่นตี่จับ มีผู้เล่นจำนวน 4 คนขึ้นไป แบ่งเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละเท่า ๆ กัน โดยจะมีการตั้งชื่อของแต่ละฝ่าย โดยจะยิงฉุบหาผู้ที่แพ้เพื่อที่จะเล่นก่อน ถ้าหากเข้าไปเขตของฝ่ายตรงข้ามแล้ว ฝ่ายตรงข้ามจับได้โดยที่คนเล่นหมดเสียง  ฮือ..  แล้วเอามือปาดคอฝ่ายตรงข้ามที่ตี่เข้ามาซึ่งฝ่ายนั้นก็จะเข้ามาช่วยตัวประกันโดยการตี่มา ถ้าหากหมดเสียงแล้วจับได้ก็ให้มาอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามเหมือนกัน  การที่จะช่วยตัวประกันได้จะต้องเข้าไปแตะมือให้ถึงตัวประกัน ตัวประกันจะถูกปล่อย ถ้าหากฝ่ายใดถูกจับเป็นตัวประกันมากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้
	นอกจากจะมีการละเล่นที่เด็ก ๆ ในตำบลบางคู้เล่นกันประจำแล้ว ก็ยังมีการละเล่นที่เด็ก ๆ จะเล่นเฉพาะในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ก็คือ การวิ่งกระสอบ ปิดตาตีหม้อ เป็นต้น
	จากที่ได้ไปสำรวจมาจึงทำให้ทราบว่าเด็ก ๆ ในตำบลบางคู้นั้นยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับการละเล่นพื้นบ้านอยู่มากไม่ว่าจะเป็น ซ่อนหา รีรีข้าวสาร เตยสี เตยจังหวัด การละเล่นใหม่ ๆ เข้ามา เช่น เกมส์จากคอมพิวเตอร์ รถแข่ง แต่เด็ก ๆ ในตำบลบางคู้ก็ยังไม่ลืมการละเล่นพื้นบ้านที่ได้สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>