12 เมษายน 2548 11:35 น.

๏ ๏ หยาดน้ำมนต์สงกรานต์ ๏ ๏..ทิกิ

tiki

ผู้ที่ทำหน้าที่ "แม่."  จะเป็น" "แม่." จริง"ผู้ให้กำเนิด หรือ "แม่เลี้ยง"
หรือ "น้า " "ป้า" "อา" หรือ  "ยาย" หรือ  "ย่า"  ผู้อุ้มชูเลี้ยงดู
เธอและเขามา...ผู้ป้อนน้ำ ป้อนนม ป้อนกล้วย ป้อนข้าว..ป้อนยา
เช็ดเนื้อเช็ดตัว ลดไล่ความร้อนยามเป็นไข้สูงเจ็บป่วย ..ให้เขา
เติบโตมาเป็นผู้เป็นคนทุกวันนี้				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>