9 เมษายน 2549 12:41 น.

ทันการบุญ...ดวงดี

tiki

บางครั้งเราอยากจะทำงานให้เร็วที่สุดตามใจ
แต่เพราะภาระหน้าที่ ที่ต้องทำอย่างอื่น เร่งรีบให้ทันเวลาก่อน
งานบางอย่างที่รอได้ ก็ผลัดผ่อนไปก่อนเป็นเช่นนี้

........แต่ ในที่สุด หนังสือ หลวงปู่ดวงดี "ครบ ๑๐๐ ปี ครูบาดวงดี "
ก็พิมพ์ใหม่เป็นรอบที่สอง ด้วยจำนวนเพียง ๑๐๐๐ เล่ม พร้อมทั้ง
ติดรูปสีใหม่ โดยกรุณาจากอีกโรงพิมพ์ที่ นำ ฟิล์มสี่สี ของหลวงปู่
ไปเสียบๆไว้ ท้ายปกหนังสือลูกค้าอื่น จึง มีภาพสีบนกระดาษบาง
หน่อย แปะติด ที่หน้า ๖ ของ หนังสือ ไปได้
.......และ เช่นเดียวกับ เล่มพิมพ์ครั้งที่ ๑ ได้ จัดปกพลาสติคใส่ไป
ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง เสียบ รูปขนาดพกกระเป๋าของหลวงปู่ไปให้
ด้วย ทางโรงพิมพ์ ได้ ใช้ บริการของ นิ่มซี่เส็ง ขนส่งไปทางเหนือ
ด้วยความ ใจหาย ใจคว่ำ เกรงว่า การประท้วงจะลุกลามทำให้ ไป
สั่งงานโรงพิมพ์ ไม่สะดวก 
.................แต่แรก พิมพ์แก้ไข ต้นฉบับ มาเรื่อยๆ และ จัดหน้าใหม่
ให้เท่าเดิม บ้าง ให้ เล็กลงครึ่งหนึ่งอีกบ้าง แต่ เมื่อทบทวน ค่าทำ
ฟิล์ม ทำเพลทใหม่ จึง เปลี่ยนใจ แก้ไข เพียง เพิ่มรายชื่อผู้ร่วมบริจาค
ลงไปท้ายเล่ม สองหน้าเท่านั้น

..............และ ได้ทำการจัดการ แบ่งปันทุนพิมพ์ ดังที่ได้กราบเรียน
ทุกท่านไว้เมื่อเดือนก่อน ว่า ควรจะ แบ่งปัน บุญกุศลเฉลี่ยกระจายไป
ยังกองทุนธรรมอื่นที่สมควรเพื่อการเกื้อหนุน บ้าง
.........ดังนั้น...
.............หนังสือ ๑๐๐ ปี ครูบาดวงดี ๑๐๐๐ เล่ม รอบที่สอง จึง ได้เดิน
ทางไปสู่วัด โดยการเกื้อกูลของ ญาติสนิท มิตรสหายทั้งหลาย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 

ด้วย วันเกิด หลวงปู่ ครูบาดวงดี ครบ ๑๐๐ ปี 
ในวันที่ ๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ 


นี้ หนังสือ สำหรับแจกญาติโยม อาจน้อยเกินไป เพราะ วิ่งหางบเพิ่มมาได้เท่านั้น
จะให้เทียบกรมกองที่กำลัง พิมพ์ รูปสี่สี อาบมันแผ่นใหญ่ของหลวงปู่ ไว้แจกกัน
เป็นหมื่นใบ ก็ไม่อาจเทียบได้ แต่กระนั้น ก็หวังว่า หนังสือ ที่ได้ส่งขึ้นไป นี้ 
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศาสนาของไทย และ มีประโยชน์ ต่อ
 ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาล้านนาด้วยเช่นกัน 

..............จึงขออานิสงส์ พลานิสงส์ของทุกท่านที่ร่วมบริจาคปัจจัย และ ความ
ร่วมมืออันพร้อมเพรียง จงเป็น ปัจจัยอันสว่างไสวแด่ท่านทุกคน ให้ กุศลกรรม
แผ่ขยาย ดับความทุกข์ร้อนใดใดให้หมดสิ้นไป ด้วยอำนาจบารมี ของ 
พระรัตนไตร

............คนเราจะอยู่นานสักแค่ไหนกัน?
แต่หลวงปู่ ดวงดี ท่านอยู่มาถึง ๑๐๐ ปี เป็นคุณูปการต่อแผ่นดินและ 
พุทธศาสนาล้านนา
จึงขอ ถวายพรชัยให้ท่านเป็นสุขสวัสดี เป็นที่พึ่งของลูกหลานไทย และ
 เทศ ทั่วหน้ากัน


ด้วยคารวะทุกท่าน
ทิกิ_tiki
บันทึกวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๙

ที่มาบทประพันธ์
http://www.pantown.com/board.php?id=11020&name=board3&topic=48&action=view				
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 2 คน
Calendar
Lovers  1 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟtiki
Lovings  tiki เลิฟ 0 คน
>