สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามเกมส์

เชษฐภัทร วิสัยจร

สัตว์โลกย่อมวิ่งร้อน...........ตามเกมส์
เกิดแก่เจ็บตายเอม...................อิ่มอ้าง
สุขโศกสลับกับเปรม-.................ปรีดิ์บวก
อ่านออกทางสัตว์สร้าง..............สื่อแล้วใคร่ครวญ

ทวนเกมส์เป็นบทถ้อย..............ทฤษฏี
อ่านกับดักวางตี...................ตอกแกล้ง
หากพระเดชพระคุณมี..............บำเหน็จ
กลบชั่วฉาบดีแสร้ง...............เสร่อแล้วสนุกสนาน

เชี่ยวชาญเกมส์ย่อมเข้า-..............ใจธรรม
จริงเท็จเผด็จกรรม..................ก่อได้
สร้างภาพฉาบชั่วจำ.................กันเถิด
แหย่ยุวาทกรรมไว้..................ว่าต้องสรรเสริญ
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>