โคลงโลกกะติ๊ด ๓๒ พุง

เชษฐภัทร วิสัยจร

พุงนี้ท่านได้แต่...........ใดมา แฟนเพื่อนหรือเพื่อนพา.........แดกสะท้าน แดกด่วนแข่งกันหา.........ถ้วยชนะ เลิศฤา แดกจุบจิบทั้งบ้าน.........บอกเว้ยกูหิว ชิวชิวกินเล่นหน้า............เครื่องคอมฯ ปากบอกกรรมพันธุ์ผอม...........เชื่อได้ ของเหลือแม่งก็ยอม..........ฝืนแดก พุงก็หลามอืดให้...........อนาถด้วยขนาดพุง How comes you have this...........belly? Girlfriends give you free..........good food? You eat like you'll be.............competing Most snacks, why you, dude,.......are eating all the times. You sat easily before-............ the screen, Saying your parents've been............skinny. If leftover food is seen,...............it's eaten.  The big belly one sees...........is so pathetic.
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>