โรงเลี้ยงเด็กของชนชั้นกลาง

เชษฐภัทร วิสัยจร


เลี้ยงเด็กชั้นหนึ่งขึ้น......ชั้นสอง
ชั้นสามสี่บ้างลอง........เล่นบ้าง
แล้วแต่ขนาดตึกตรอง.......ดูเถิ
ตึกสิบชั้นกลางสร้าง........อยู่ชั้นห้าไง

ยุคสมัยเห็นตึกนี้........มีหลา
สิบยี่สิบชั้นปลาย......ปวดเกล้
ขึ้นลิฟต์เปลี่ยนชั้นกลาย......แปรกลับ
ชั้นล่างกลางสูงเข้า..........อวดชั้นชนตน
				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>