ฝันเสรี

Prayad

ฝันของชนสามัญที่ฝันใฝ่
คนหน้าใสผาสุกไม่ทุกข์หมอง
เสรีภาพ...ทุกชนชั้นตามครรลอง
ความปรองดองเกลียวกลมใช่ลมลวง
ฝันของคนสามัญยังฝันฝาก
ความทุกข์ยากครอบงำรับกรรมหลวง
เสมอภาค...บากบั่นแสบสันทรวง
สิ่งทั้งปวงยังรอเห็นฝันเป็นจริง
ฝันของคนสามัญฝันลมแล้ง
ดั่งฟ้าแกล้งซ้ำเติมเสริมเสือสิง
สันติภาพ...หยาบหยอกแค่หลอกลิง
แท้แอบอิงเผด็จการประหารใจ
ฝันของคนสามัญเติมฝันสู้
ให้โลกรู้อยู่ฝันมิหวั่นไหว
เสรีชน...ค้นหาประชาธิปไตย
ทั่วไผทผนึกฝันรอ...วันจริง
comments powered by Disqus
  Prayad

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>