ที่ว่าง

มวลภมร

แม้วันเปลี่ยนคืนผ่านกาลแปรผัน
แต่รักยังคงมั่นไม่หวั่นไหว
สิ่งต่างต่างที่ผ่านมาก็เปลี่ยนไป
รักในใจยังมั่นไม่ผันแปร

ก่อนเคยคิดว่ารักต้องเคียงข้าง
เดินร่วมทางเคียงกายไร้ข้อแม้
ต้องเคียงกันแม้ต่างฝันช่วยดูแล
หากความจริงข้อแม้หัวใจมี

เพราะต่างคนต่างฝันต่างความคิด
แม้มีจิตผูกใจไม่หน่ายหนี
ยังสอดสายใยสานจารไมตรี
ใจดวงนี้ยังเต็มใจให้เหมือนเดิม

แต่จะมีประโยชน์ใดหากไร้ฝัน
หากรักนั้นไม่หนุนคุณส่งเสริม
หากห่างกายแต่หัวใจช่วยต่อเติม
หัวใจเดิมจะเติมฝันร่วมกันไป

ปล่อยที่ว่างเป็นกลางทางสร้างฝัน
เติมใจปันยาวนานไม่หวั่นไหว
ต่างคนมีต่างฝันแต่หนึ่งใจ
เว้นที่ว่างแต่ใจเติมรักเต็ม

...มวลภมร..


				
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>