...ตะกายดาว...

ตุ๊กตาไล่เหงา


เอื้อมคว้าความฝัน
ตามตะวันเช้าวันใหม่
บรรยากาศสะอาดใส
ยื่นมือไปตะกายดาว
   เก็บเอาประสบการณ์
   แบ่งปันคนหนุ่มสาว
   ร้อยรวงเป็นพวงพราว
   วะวับวาวประดับดิน
ดาวเลือนดูเคลื่อนคล้อย
ตะวันลอยมาบังสิ้น
จะเกี่ยวดาวมาไว้ดิน
เก็บเป็นสินก่อนสิ้นใจ..
   ผ่านการทดสอบ
   พังกรอบครอบไว้
   ฟากฟ้ากว้างใหญ่
   บินไปเสรี...  
				
comments powered by Disqus
 • ตุ๊กตาไล่เหงา

  9 กรกฎาคม 2548 14:23 น. - comment id 489817

  กลางคืนมีดาวมากมาย
  จะเอื้อมคว้าไว้ยังดูยาก
  ดาวเห็นตอนกลางวันต่างหาก
  แค่คิดก็ยากจะเอื้อมมา
 • ซาตานซ่อนตน

  9 กรกฎาคม 2548 14:59 น. - comment id 489826

  64.gif แบ่งปันผมบ้างนะ
  ว่าแต่จะคว้าดาวตอนกลางวันได้อย่งไร
  แค่เห็นนี้ก็ยากแล้วนะ31.gif
 • แม่จิตร

  9 กรกฎาคม 2548 15:13 น. - comment id 489830

  ตะกายดาว บางทีสิ่งที่เป็นเหมือนหรือว่าคล้าย ๆ กับดาวก็อยู่ใกล้เราตอนกลางวัน
 • แม่มดน้อยค่ะ

  9 กรกฎาคม 2548 15:53 น. - comment id 489852

  12.gif ต๊ ะ เ อ๋ .  .  .
  จ ะ จำ กั น ไ ด้ มั้ ย น ะ 
  
  ฟ้ า ก ว้ า ง เ น๊ อ ะ .  . .
  แ ล ะ ก็ มี ด า ว ม า ก ม า ย ด้ ว ย
  
  ข อ เ กี่ ย ว ด้ ว ย ค น จิ .  .  . พี่ วิ น
  
     3.gif3.gif . . .
 • ดาราจักร..

  9 กรกฎาคม 2548 22:40 น. - comment id 489938

  ตะกายไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนะครับ
 • ตุ๊กตาไล่เหงา

  10 กรกฎาคม 2548 13:31 น. - comment id 490013

  31.gif ซาตานซ่อนตน...อะไรที่ได้มายากยิ่งดูมีค่านะ
  
  คุณแม่จิตร...ถึงว่าบ้างครั้งรู้สึกเหมือนกำลังถูกดาววนเวียนอยู่ใกล้ๆ
  
  3.gif คุณนู๋แม่มด...มีให้คว้าเยอะแยะเลย
  
  9.gif ดาราจักร...คุณก็เช่นกัน
 • ภูตะวัน ตะวันรอน

  10 กรกฎาคม 2548 16:25 น. - comment id 490100

  แวะมาเยี่ยมชม...
  
  และมาช่วย..
  ตะกายดาว..
  
  ว้า..สูงจัง
 • ครูใหญ่โรงเรียนเล็ก

  10 กรกฎาคม 2548 21:50 น. - comment id 490223

  เอื้อมดาว สาวตะวัน
  ขอให้สมหวังนะ
  41.gif
 • ตุ๊กตาไล่เหงา

  11 กรกฎาคม 2548 14:09 น. - comment id 490473

  พี่ตาวัน..16.gif16.gif
  ดูๆ พี่ตาวันสอยใหญ่เลย
  
  คุณครูใหญ่...เลิกเรียนนี้ไปกินต้มไก่กันไหม๊
  ที่บ้านผู้ใหญ่...21.gif
 • นายกระจอก

  16 สิงหาคม 2548 10:01 น. - comment id 504178

  56.gif เยี่ยมคับ

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>