สีใบไม้

อ.วรศิลป์

สีใบไม้ที่เปลี่ยนไป
เหมือนบอกใบ้ฤดูกาล
ห้วงเวลาการเปลี่ย่นผ่าน
ดุจสัญญาณที่บอกเตือน
พฤติกรรมคนข้างกาย
เคยห่วงใยกลับแชเชือน
คิดไปก็คล้ายเหมือน
สัญญาณเตือนให้ทำใจ
การเปลี่ยนแปลงนั้นธรรมดา
ถึงเวลาใครห้ามได้
ไม่ว่าใครต่อใคร
แม้แต่ใจตัวเราเอง
ป.ล.  ไม่ทุกข์กับความเปลี่ยนแปลง ใจก็เป็นสุข
(17.10.61)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>