ความงามที่แท้

อ.วรศิลป์

การก้มศีรษะอย่างสุภาพ
สะท้อนภาพจิตใจอันสูงส่ง
สะท้อนความอ่อนโยนอันมั่นคง
ที่ดำรงคงอยู่ในจิตใจ
การก้มศีรษะอย่างสุภาพ
สื่อให้ทราบถึงความดีที่ซ่อนไว้
ใครพบเห็นเป็นนิยมชมชอบใจ
เกิดรักใคร่เอ็นดูและเมตตา
กิริยามารยาทอันงดงาม
นั่นคือความงามแท้และสูงค่า
เป็นความงามจากภายในฉายออกมา
ประเสริฐกว่าเสื้อผ้าอาภรณฺ์ใด
ป.ล. ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะกิริยา
(facebook & youtube : attaporn worasilp)
(25.2.62)
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>