ถี่ถ้วนจึงดี

อ.วรศิลป์

วิธีการอันถูกต้อง
แต่บกพร่องในการคิด
น่าจะถูกจึงกลับผิด
เหตุขาดคิดพิจารณา
การครวญใคร่การไตร่ตรอง
ช่วยลดช่องบกพร่องหนา
ความถ้วนถี่ที่ปัญญา
ย่อมนำพาสิ่งดีงาม
comments powered by Disqus

thaipoem ที่สุดกลอนดีๆ

thaipoem บ้านกลอนไทยที่ที่สร้างแรงบันดาลใจของทุกๆคน เป็นเพื่อนเมื่อยามเหงา คอยปลอบใจเมื่อยามร้องไห้ ที่ที่อยากให้ทุกๆคนรู้ว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวัน

>